Arkivet

År:


Nyckelord:

Limma brutet ben

Forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tagit fram ett lim som lättare ska kunna fixera frakturer i den åldrande befolkningen.

Läs mer »

Strokeriktlinjer kräver nya resurser

Socialstyrelsen har publicerat nya riktlinjer för strokevården som kräver resurstillskott och ska motarbeta ojämlikheterna i landet.

Läs mer »

Promenera mot åldersinflammation

Det kan räcka med att promenera en halvtimme om dagen för att minska så kallad åldersinflammation i kroppen, visar en studie vid Örebro universitet.

Läs mer »

Barn botar äldres digitala utanförskap

Digitaliseringsprojekt Sunne

En studie vid Högskolan i Skövde visar att det digitala utanförskapet bland äldre kan brytas – med barn som lärare.

Läs mer »

Forskarfilm om assistansrätt för äldre

Forskare vid Lunds och Linköpings universitet argumenterar med en egenproducerad film för förändringar i LSS-lagen, så att även personer över 65 års ålder ska kunna beviljas assistans.

Läs mer »

Loading   Sökning pågår