Arkivet

År:

Nyckelord:

Äntligen nytt nummer

Omslag Äldre i Centrum 2/16

Äldre i Centrum nr 2/2016 innehåller bland annat Tema Multisjukt, reportage om musik i demensvården, forskarporträtt med professor Laura Fratiglioni och nydisputerade Lisa Söderström, nya avhandlingar och lästips. I krönikan går Staffan Westerberg inte vilse i pannkakan men väl "i barndöme".

Välkommen till ett nytt nummer av världens bästa svenska tidskrift om äldreforskning. God läsning! » 


Nr 1/16: Åldrandets dimensioner

Omslag ÄiC 1-16

Det finns inget typiskt åldrande, liksom det inte finns en typisk äldre person. Snarare innehåller berättelsen om åldrandet en mångfald skiftningar över breda spektrum: Glädje—sorg, hälsa—ohälsa, liv—död. I numrets tema går vi utanför en gängse bild av åldrandet och berättar om hur det är att bli äldre ur några varianta perspektiv. På samma sätt ville British gerontological society genom en nyligen genomförd fototävling skildra åldrandets komplicerade process i flera nyanser. Vi publicerar några tävlingsvinnare tillsammans med temats texter, för att både vidga och fokusera bilden av ålderdom.

Vi porträtterar också professor Miia Kivipelto, dubbelt aktuell som förändringsledare på nya Karolinska universitetssjukhuset och mottagare av Alzheimerfondens stora pris. Dessutom: dofter på äldreboendet, allt om livsgnistans betydelse och andra aktuella avhandlingar, debatt om "valfri" omsorg, lästips. I den avslutande krönikan undrar skådespelaren Andrea Edwards hur dum i huvudet man får bli.

Välkommen till ett nytt nummer av världens bästa svenska tidning om äldreforskning. God läsning! » 

Annonser


Annons Äldreomsorgsdagarna


Sydsvenska hälsogruppen www.shg.se

 

 Äldre i Centrums samarbetspartners:  

 

Äldrecentrum-logotyp

 

  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

 

 

Loading   Sökning pågår