Arkivet

År:


Nyckelord:

#3/19 Tema internationell forskningskonferens

Omslag #3/19TEMA. Den stora IAGG-ER 2019-konferensen för gerontologi och geriatrik hölls i Göteborg i maj: tre dagar fullspikade med  föredrag, seminarier och presentationer, nästan 100 ämnen belysta i över 250 programpunkter, dubbelt så många posters och ytterligare mängder möjliga samtal med forskare från olika skrymslen och hörn av äldre- och åldrandeområdet. Ämnena som avhandlades innefattade alfabetiskt allt från aktivt åldrande till äldre arbetskraft, och däremellan bland annat biobeteendehälsa, demografi, etiska frågor, familjerelationer, hemtjänst, inkontinens, kognitiv hälsa, kronisk sjukdom, livslängd, näring, pensionering, psykosociala inter­ventioner, sensorisk förlust, sömn, teknologi, volontärarbete, åldersvänlighet... Äldre i Centrum var på plats och en del av det som avhandlades har vi samlat i detta nummers tema. 

I PRAKTIKEN. Välfärdsteknologi är ett växande forskningsområde. På Måsta ängs äldre­­boende i Eskilstuna genomförs i höst en studie med fokus på hur man kan förbättra välbefinnandet för äldre med demens med hjälp av VR-teknik: virtuell verklighet. 

FORSKAREN I FOKUS. Äldreområdet framstod från början inte som särskilt lockande för Marta Szebehely. Men med sitt fokus på personalens arbetsvillkor är hon i dag forskaren som inte tvekar att tala om vad som behövs för att förbättra äldreomsorgen.

AVHANDLAT. Med tillgång till stöd, information, resurser och möjligheter påverkas inte bara situationen för första linjens chefer i äldreomsorgen. Det smittar också av sig på medarbetarna och medför att de skattar chefens ledaregenskaper högre. 

SPOTLIGHT. Offentlig hjälp och vård i hemmet fyller jämnt sekel. En verksamhet värd att fira!

KRÖNIKA. ”En ombyggd livsberättelse” av författaren Jan Myrdal.

LÄSTIPS. Pensionering, lycka och hjärnhälsa är några ämnen i denna föregivna presentation av ”framgångsrikt” åldrande. Men vår recensent skakar på huvudet. 

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, färsk information från Äldrecentrum forskning & utveckling, Svenskt demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och forskningscentrumen Aging research center och AgeCap, samt aktuella avhandlingar inom äldre- och åldrandeområdet och fler lästips från redaktionen.

Därför blir vi tyngre med åren

Minskad omsättning av lipider i fettväven gör att vi lättare går upp i vikt när vi åldras, även om vi varken äter mer eller rör oss mindre än tidigare.

Läs mer »

Infektion efter kirurgi vanligare bland äldre

Antalet vårdskador till följd av behandling inom akutsjukvården är det lägsta på sex år. Samtidigt har det blivit vanligare att äldre drabbas av infektioner vid kirurgi. 

Läs mer »

Sommarvärme gav överdödlighet hos 65+

2018 dog cirka 700 fler personer än vanligt till följd av sommarens värmebölja, varav majoriteten var personer i de äldre åldersgrupperna. Nu kommer Folkhälsomyndigheten att vidta åtgärder för att förebygga de negativa effekterna av värmeböljor. 

Läs mer »

Miljonforskning om äldre med missbruk

Sju forskningsprojekt och tre postdoktjänster ska dela på 38 miljoner kronor som forskningsrådet Forte anslår till åldrandeområdet. Ett av projekten som beviljats pengar är Håkan Jönsons arbete om omsorg för äldre med missbruk.

Läs mer »

Annonser

Annons Gothia fortbildning

Annonsera i Äldre i Centrum


ÄLDRE I CENTRUMS ÄGARE

Äldrecentrum-logotyp

 

 

www.aldrecentrum.se »

 


 

SAMARBETSPARTNERS
  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

Loading   Sökning pågår