Arkivet

År:

Nyckelord:

Alltfler äldre saknar ett eget hem

I början av april 2017 var drygt 1 800 personer 65 år och äldre hemlösa, enligt Socialstyrelsens aktuella kartläggning av hemlöshet i Sverige. Det är en ökning med 20 procent jämfört med den förra kartläggningen, som gjordes för sex år sedan.

Läs mer »

#4/17 Det ojämlika åldrandet

Omslag Äldre i Centrum #4/17TEMA. Olikheter i hälsa och socioekonomisk status förstärks på gamla dar. Att vi åldras olika har att göra med sådant som vi både kan och inte kan påverka. Förståelsen av ojämlikheten i åldrandet kan bana väg mot bättre vård och omsorg i framtiden. 

Dessutom artiklar om unga äldreforskare, verklighetslabb för bättre vård och omsorg och om att åldras med ryggmärgsskada, samt krönika av August-prisade författaren Kristina Sandberg som har skrivit trilogin om hemmafrun Maj.

God läsning! » 

Lär mig du skog att vissna glad

”Jag Ulla Strandlund är död”: Så pålystes hennes frånfälle i en dödsannons i september 2015, i stället för en formulering om att hon lämnat anförvanterna i sorg och saknad etc. Jag kände inte Ulla, men döden är alltid aktuell, om än sällan annonserad på detta tidstypiskt individualistiska sätt. (Hon kunde möjligen ha tillfogat ”Meddelas endast på detta sätt”.) Anhöriga tycktes ändå bidra med att ordna begravningen av Ulla… Är det bara jag som är morbid och lusläser alla dödsannonser och dödsrunor, där man kan lära sig en hel del?

Det frågar sig Gerdt Sundström, professor emeritus vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping, i en lärd anmälan av boken Så dör vi författad av irländske läkaren Seamus O'Mahony.

Läs mer »

[En något förkortad version av texten publiceras under rubriken Jag går mot döden vart jag går i Äldre i Centrum #4/2017, som ges ut 8 december.]

Dålig översikt över munhälsan

Det är ont om välgjorda kunskapsöversikter kring äldres munhälsa och tandvård. Bara inom två av tolv undersökta områden hittade forskare vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola systematiska översikter som är tillräckligt välgjorda. 

Läs mer »

Benamputerade lågt prioriterade

Den som får sitt underben amputerat på grund av kärlsjukdom tillhör en lågt prioriterad patientgrupp. 

Läs mer »

Loading   Sökning pågår