Arkivet

År:


Nyckelord:

#4/18 Psykisk (o)hälsa

Framsida Äldre i Centrum nr 4 2018

TEMA PSYKISK (O)HÄLSA. Ont i själen är inte en del av det naturliga åldrandet, men med stigande ålder följer förluster av partner, vänner, kroppslig ohälsa, funktionsförmåga etc som är riskfaktorer för psykisk ohälsa. I dag är depression hos äldre sålunda vanligare än demenssjukdom, men i vården är deprimerade äldre en bortglömd grupp. Framför allt efterlyses mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete. Likaså behöver effekterna av psykoterapi och sociala insatser studeras närmare. Sådana behandlingsformer kan ju vara bättre för den som redan använder många läkemedel.

I PRAKTIKEN. Äldreomsorgen behöver ett kunskapslyft för att klara framtida utmaningar. Följ med till några kommuner som samarbetar med forskare och innovatörer.

FORSKAREN I FOKUS. Sinnebilden av professorer som virriga vulkaner av kunskap är väl inte alldeles korrekt, men Kerstin Blomqvist — nybliven professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad — kan känna igen sig.

AVHANDLAT. Att få fortsätta bestämma själv på dagarna är viktigt för hälsan. Därför kan en efterlängtad kaffestund hjälpa mer än den planerade dammsugningen när hemtjänsten kommer, säger nydisputerade Maria Hedman, specialistsjuksköterska inom vård av äldre.

SPOTLIGHT. Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti: nu fyller äldreomsorgen 100 år.

KRÖNIKA. Av finlandssvenska författaren och professorn i litteraturvetenskap Merete Mazzarella.

LÄSTIPS. Debattören Inga-Lisa Sangregorio beskriver i boken Blåsningen det politiska hemlighetsmakeriet kring det nya pensionssystemets tillkomst. I sin recension undrar Lars Andersson om systemet kan bli mer rättvist – och vilket som kan bli nästa politikområde som inte tål meningsmotsättningar.

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, aktuella avhandlingar, fler lästips.

”Det goda åldrandet är inte för alla”

Begreppet det goda åldrandet är ett påhitt för privilegierade människor i den högindustrialiserade delen av västvärlden. Det säger socialgerontologen och Uppsalaprofessorn Sandra Torres.

Läs mer »

Depressioner ökar med stigande ålder

Depression i olika åldrar

Depressioner tenderar att öka med stigande ålder och bland 90–104-åringar drabbas var fjärde person.

Läs mer »

Loading   Sökning pågår