Arkivet

År:


Nyckelord:

Nya rön om balans och fallrädsla

För att mäta balans har forskarna använt sig av en så kallad kraftplatta som registrerar vilka korrigeringar en person behöver göra och hur snabbt för att behålla balansen och så upprätt. Foto: Luleå tekniska universitet


För att mäta balans har forskarna använt sig av en så kallad kraftplatta som registrerar vilka korrigeringar en person behöver göra och hur snabbt för att behålla balansen och stå upprätt. Foto: Luleå tekniska universitet

Det är inte bara nedsatt muskelstyrka som ökar rädslan för att ramla, även nedsatt kroppskänsla, syn och reaktionsförmåga bidrar. Det visar en ny analysmodell som har tagits fram vid Luleå tekniska universitet för att forskarna bättre ska kunna undersöka varför den med fallrädsla har sämre balans.

 Läs mer »


#3/18 Anhörigt talat

Framsida Äldre i Centrum nr 3 2018TEMA. Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Den fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära.

I PRAKTIKEN. Pensionären Ulf Selin bidrar med sin livserfarenhet för att hjälpa forskarna ta fram mer användbara resultat. 

FORSKAREN I FOKUS. Gunnar Akner föreslår förändringar av äldrevårdens organisation och forskningsmetodik.

AVHANDLAT. Har man rätt att välja bort omsorg från vissa anställda? Det undrar Palle Storm i sin avhandling om könets och hudfärgens betydelse på äldreboenden.

SPOTLIGHT. För äldre personer med demens kan intensiv träning i grupp vara både utmanande och stimulerande. 

KRÖNIKA. Av serieskaparen Mats Jonsson.

LÄSTIPS. Om en granskning av råden för att förlänga livet — vår illusion om att vi inte ska dö, som hindrar oss från att leva.

God läsning! »

Längre tid på akuten för 80+

Tiden på akuten ökar för personer över 80 visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Läs mer »

Nya steg inom alzheimerforskningen

Tau PET visar på omfattande mängder av sjukligt tau-protein i tinning- och hjäss-loberna hos patienter med Alzheimers sjukdom. Bild: Oskar Hansson

Alzheimerforskningen har tagit några steg till på den mödosamma vägen mot diagnostik och botemedel. 

Läs mer »

Samband mellan störd sömn och demens

Sömnstörningar kan öka risken för demens. Foto Dechatorn-Pixabay


Sömnstörningar i medelåldern eller senare kan kopplas till ökad risk för demens. Det visar en studie som har publicerats i tidskriften Alzheimer's & dementia.

Läs mer »

Loading   Sökning pågår