Arkivet

År:


Nyckelord:

Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva

Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.

Läs mer »

Val av hemtjänst upplevs som krångligt

Äldre som ska välja hemtjänst får inte tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns. Ny forskning från Göteborgs universitet visar också att bristande kontinuitet hos personalen och osäkerhet om när hjälpen kommer begränsar inflytandet över vardagslivet.

Läs mer »

#4/18 Psykisk (o)hälsa

Framsida Äldre i Centrum nr 4 2018

TEMA PSYKISK (O)HÄLSA. Ont i själen är inte en del av det naturliga åldrandet, men med stigande ålder följer förluster av partner, vänner, kroppslig ohälsa, funktionsförmåga etc som är riskfaktorer för psykisk ohälsa. I dag är depression hos äldre sålunda vanligare än demenssjukdom, men i vården är deprimerade äldre en bortglömd grupp. Framför allt efterlyses mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete. Likaså behöver effekterna av psykoterapi och sociala insatser studeras närmare. Sådana behandlingsformer kan ju vara bättre för den som redan använder många läkemedel.

I PRAKTIKEN. Äldreomsorgen behöver ett kunskapslyft för att klara framtida utmaningar. Följ med till några kommuner som samarbetar med forskare och innovatörer.

FORSKAREN I FOKUS. Sinnebilden av professorer som virriga vulkaner av kunskap är väl inte alldeles korrekt, men Kerstin Blomqvist — nybliven professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad — kan känna igen sig.

AVHANDLAT. Att få fortsätta bestämma själv på dagarna är viktigt för hälsan. Därför kan en efterlängtad kaffestund hjälpa mer än den planerade dammsugningen när hemtjänsten kommer, säger nydisputerade Maria Hedman, specialistsjuksköterska inom vård av äldre.

SPOTLIGHT. Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti: nu fyller äldreomsorgen 100 år.

KRÖNIKA. Av finlandssvenska författaren och professorn i litteraturvetenskap Merete Mazzarella.

LÄSTIPS. Debattören Inga-Lisa Sangregorio beskriver i boken Blåsningen det politiska hemlighetsmakeriet kring det nya pensionssystemets tillkomst. I sin recension undrar Lars Andersson om systemet kan bli mer rättvist – och vilket som kan bli nästa politikområde som inte tål meningsmotsättningar.

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, aktuella avhandlingar, fler lästips.

Annonser

Annons SHG Sydsvenska hälsogruppen

Annons Leva & fungera 2019

Vitalis 21-23 maj Svenska mässan Göteborg

Annons Gothia fortbildning: Chef i äldreomsorgen 21-22 maj 2019

Annonsera i Äldre i Centrum


ÄLDRE I CENTRUMS ÄGARE

Äldrecentrum-logotyp

 

 

www.aldrecentrum.se »

 


 

SAMARBETSPARTNERS
  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

Loading   Sökning pågår