Arkivet

År:


Nyckelord:

Miljonforskning om äldre med missbruk

Sju forskningsprojekt och tre postdoktjänster ska dela på 38 miljoner kronor som forskningsrådet Forte anslår till åldrandeområdet. Ett av projekten som beviljats pengar är Håkan Jönsons arbete om omsorg för äldre med missbruk.

Läs mer »

Genen som ger minskad demensrisk

Personer med en specifik och ovanlig genmutation tycks vara skyddade mot flera olika demenssjukdomar, och ha ökad möjlighet till ett långt liv. Det framgår av en omfattande internationell forskningsstudie.

Läs mer »

#2/19 Bara lite stroke

Framsida Äldre i Centrum #2/19TEMA. I Sverige drabbas cirka 25 000 personer av stroke varje år. En person var 20:e minut. Stroke drabbar hjärnans funktioner och resultatet kan bli väldigt olika funktionsnedsättningar, både fysiska och intellektuella. Stroke är också den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, inte minst kopplat till de mer dolda följder som sjukdomen kan föra med sig. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke, för att inte tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas av stroke. Stroke är således ett globalt hälsoproblem, där forskningen fortsatt försöker bidra med både bot och bättring.

I PRAKTIKEN. Design utgår ofta från att människan är kapabel, men många har olika typer av funktionshinder. Små anpassningar leder ofta till en produkt som är bättre för alla. Men när AnnaKlara Gleisner, möbeldesigner och masterstudent inom rumslig gestaltning på högskolan Konstfack i Stockholm, undersökte miljardbygget nya Karolinska sjukhusets sittmöbler i de allmänna utrymmena hittade hon inte en enda bänk som uppfyllde Boverkets rekommendationer.

FORSKAREN I FOKUS. Snart bär det av till Kanada för lundaprofessorn Ingalill Rahm Hallberg. Där ska hon som första svensk invigas i sjuksköterskeorganisationen Sigmas Hall of fame.

AVHANDLAT. Att träning har positiv effekt på fysiskt och psykiskt välmående är känt sedan tidigare. Nu vet vi också att ett tillägg av näringsdryck inte behövs — det är träningen som är allra viktigast. Intervju med nydisputerade Åsa von Berens.

SPOTLIGHT. I Japan räknar en dator ut vilken nivå av äldreomsorg en person är berättigad till. Men den mänskliga kontakten med hemtjänstens personal spelar fortfarande en stor roll för åldrande japaner.

KRÖNIKA. ” Identitet ... förlorad” av Gunlaug Östbye, journalist och arkitekt SAR/MSA, född 1932.

LÄSTIPS. Två nya böcker kan ses som en del i ett pågående samtal om genus och åldrande. De kan bli resurser för både kvinnor och män att reflektera över ålderns betydelse, möjligheter och begränsningar.

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, information från Äldrecentrum forskning & utveckling, Svenskt demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och forskningscentrumen ARC och AgeCap, samt aktuella avhandlingar och fler lästips från redaktionen.

"Osynliga äldre ett demokratiproblem"

I dag är äldre, särskilt kvinnor, i princip osynliga i medierna, trots att var fjärde svensk är över 60 år. 
– Ett demokratiproblem, säger medieforskaren Maria Edström i den nya filmen i serien Forskare förklarar från Göteborgs universitet.

Läs mer »

Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet

Tillgängligt för vissa. Foto: Johan Bävman, Lunds universitetMed utgångspunkt i hur boendeförhållandena för äldre ser ut ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur det är att åldras med funktionsnedsättningar. I dag uppskattas att 96 procent av Sveriges befolkning 65+ bor i vanliga bostäder, som inte är biståndsbedömda. 

Läs mer »

Annonser

Sophiahemmet annons

Annons SHG Sydsvenska hälsogruppen

Annons Gothia fortbildning: Chef i äldreomsorgen 21-22 maj 2019

Annonsera i Äldre i Centrum


ÄLDRE I CENTRUMS ÄGARE

Äldrecentrum-logotyp

 

 

www.aldrecentrum.se »

 


 

SAMARBETSPARTNERS
  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

Loading   Sökning pågår