Arkivet

År:

Nyckelord:

Ett åldrande i beroende

Conny Bergqvist är en av 17 000 svenskar som åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Foto Yanan Li

Conny Bergqvist är en av 17 000 svenskar som åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Foto Yanan Li

Beroendet ökar och aktiviteterna försvinner när personer med intellektuella funktionsnedsättningar åldras. Det framgår i en intervjustudie med chefer för LSS-gruppboende eller dagliga verksamheter.

Läs mer »

Gammal skallskada ökar demensrisken

Skallskador trettio år tidigare i livet ökar risken för demens, visar en omfattande observationsstudie vid Umeå universitet.

Läs mer »

Anhöriga som vilar känner skuld

Anhöriga känner ofta skuld för att de lämnar sin partner på ett korttidsboende för att själva få vila, visar en studie vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer »

Alltfler äldre saknar ett eget hem

I början av april 2017 var drygt 1 800 personer 65 år och äldre hemlösa, enligt Socialstyrelsens aktuella kartläggning av hemlöshet i Sverige. Det är en ökning med 20 procent jämfört med den förra kartläggningen, som gjordes för sex år sedan.

Läs mer »

#4/17 Det ojämlika åldrandet

Omslag Äldre i Centrum #4/17TEMA. Olikheter i hälsa och socioekonomisk status förstärks på gamla dar. Att vi åldras olika har att göra med sådant som vi både kan och inte kan påverka. Förståelsen av ojämlikheten i åldrandet kan bana väg mot bättre vård och omsorg i framtiden. 

Dessutom artiklar om unga äldreforskare, verklighetslabb för bättre vård och omsorg och om att åldras med ryggmärgsskada, samt krönika av August-prisade författaren Kristina Sandberg som har skrivit trilogin om hemmafrun Maj.

God läsning! » 

Loading   Sökning pågår