Arkivet

År:


Nyckelord:

"Osynliga äldre ett demokratiproblem"

I dag är äldre, särskilt kvinnor, i princip osynliga i medierna, trots att var fjärde svensk är över 60 år. 
– Ett demokratiproblem, säger medieforskaren Maria Edström i den nya filmen i serien Forskare förklarar från Göteborgs universitet.

Läs mer »

Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet

Tillgängligt för vissa. Foto: Johan Bävman, Lunds universitetMed utgångspunkt i hur boendeförhållandena för äldre ser ut ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur det är att åldras med funktionsnedsättningar. I dag uppskattas att 96 procent av Sveriges befolkning 65+ bor i vanliga bostäder, som inte är biståndsbedömda. 

Läs mer »

Längre arbetsliv om Reinfeldt får råda

Samhället står inför flera genomgripande förändringar som gör att tidigare sanningar måste utmanas. Det skriver förre statsministern Fredrik Reinfeldt i rapporten Att arbeta till 75 – en bra början.

Läs mer »

Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring?

DEBATT. Professor Per Gunnar Edebalk argumenterar för att låta staten utreda frågan om en försäkring för att stärka äldre omsorgstagares rättigheter.

Läs mer »

#1/19 Åldersvänlig stad

Omslag Äldre i Centrum #1/19TEMA. Många städer runt om i världen arbetar strukturerat för att bli en bättre plats att åldras på. Inte minst sker det genom WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities. I Sverige är fyra kommuner med i nätverket. Men den demografiska utmaningen gäller hela samhället: boende, transporter, stadsplanering, omsorg, hälso- och sjukvård. Politik, gemensamma organisationer, företag och individer måste involvera sig. En åldersvänlig stad är helt enkelt bra för alla: för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

I PRAKTIKEN. DöBra Ateljé är ett generationsöverskridande initiativ där barn och äldre tillsammans skapar konst — och följs av forskare.

Boo Johansson foto Jonas NilssonFORSKAREN I FOKUS. ”Är det något som karakteriserar åldrandeforskning är det att den tvärar över mängder av vetenskapliga discipliner. Det är kanske det som gör den så spännande, och samtidigt så svår att härbärgera.” Det säger professor Boo Johansson vid Göteborgs universitet, som på upploppet av karriären är med och arrangerar Europas största konferens om gerontologi och geriatrik.

AVHANDLAT. I Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex mediciner per dag. Giana Carli Lorenzini har nyligen disputerat inom förpackningsteknologi och anser att läkemedelsbranschen många gånger saknar ett användar- och patientperspektiv.

SPOTLIGHT. Så används biomarkörer för Alzheimers sjukdom.

KRÖNIKA. ”De glömska själarnas nu” av författaren Maja Lundgren.

LÄSTIPS. Förberedelser inför åldrandet handlar också om hur samhället fördelar resurser och hur de sköra medborgarnas röster tas tillvara kring livsviktiga, ofta svårkommunicerade och komplexa frågor sent i livet. Det påminner forskaren Karin Lövgren om när hon läser boken 23 saker som jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre.

DEBATT. Professor Per Gunnar Edebalk argumenterar för att låta staten utreda frågan om en äldreomsorgsförsäkring.

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, information från Äldrecentrum, Svenskt Demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och forskningscentrumen ARC och AgeCap, aktuella avhandlingar, fler lästips.

Annonser

Annons SHG Sydsvenska hälsogruppen

Vitalis 21-23 maj Svenska mässan Göteborg

Annons Gothia fortbildning: Chef i äldreomsorgen 21-22 maj 2019

Annonsera i Äldre i Centrum


ÄLDRE I CENTRUMS ÄGARE

Äldrecentrum-logotyp

 

 

www.aldrecentrum.se »

 


 

SAMARBETSPARTNERS
  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

Loading   Sökning pågår