Arkivet

År:

Nyckelord:

Fokus på oro och ensamhet i äldreomsorgen

Var tionde äldre person med äldreomsorg upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla. 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen större, medan flertalet i Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" uppger att de är nöjda. Jämförelser med 2013 visar att det inte skett några större förändringar, men för att ge ett underlag till fortsatt utveckling läggs fokus i år på dem som har det svårast. 

Läs mer » 

Miljondonation ska bredda forskningen

Miia Kivipelto. Foto Erik Cronberg.

Det finns kunskapsluckor inom vad som är den bästa vården för de allra äldsta, personer som ofta har flera sjukdomar att ta hänsyn till vid behandling. För att utveckla kunskapen kring åldrandets sjukdomar donerar Stockholms sjukhem 15 miljoner kronor till en professur i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet. Innehavare blir professor Miia Kivipelto.

Läs mer »

Ny rapport: Äldre skildras inte som individer

Rapport Två miljoner tysta röster
Äldre får inte komma till tals i viktiga politiska frågor i tidningarna och när de omnämns är det mest som en generaliserad grupp människor. Det visar en undersökning av över fyra tusen tryckta tidningsartiklar från förra året. 

Läs mer »

Annonser


 

Sydsvenska hälsogruppen www.shg.se

 

 Äldre i Centrums samarbetspartners:  

 

Äldrecentrum-logotyp

 

  

 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

 

 

Loading   Sökning pågår