Arkivet

År:


Nyckelord:

Samband mellan störd sömn och demens

Sömnstörningar kan öka risken för demens. Foto Dechatorn-Pixabay


Sömnstörningar i medelåldern eller senare kan kopplas till ökad risk för demens. Det visar en studie som har publicerats i tidskriften Alzheimer's & dementia.

Läs mer »

Ny kunskap om äldres resande

I ett treårigt projekt ska forskare vid Karlstads universitet kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre. 

Läs mer »

Anhörigvården hänger på kvinnorna

Det är kvinnorna världen över som drar det tyngsta lasset i anhörigvården, enligt en global rapport om anhörigas insatser för personer med demenssjukdom.

Läs mer »

Inkontinensapp för män

Forskare i Umeå har tagit fram en kostnadsfri mobilapp med bäckenbottenövningar även för männen.

Läs mer »

Regeringen utreder äldrelag

Regeringen ger i uppdrag att utreda om det behövs en särskild lagstiftning för alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre.

Läs mer »

Loading   Sökning pågår