Arkivet

År:

Nyckelord:

Mer kvalitet efter utredning?

Slutbetänkandet från utredningen om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg presenterades den 31 mars av utredaren Susanne Rolfner-Suvanto. 

Läs mer »

Fel klassa åldrande som sjukdom

Laura Fratiglioni. Foto: Stefan Zimmerman.Om forskningen ska nå längre så behöver åldrandet klassas som en sjukdom, skriver några svenska och utländska forskare på Svenska Dagbladets debattsida. Men professor Laura Fratiglioni håller inte med. 

Läs mer »

Sämre luktsinne – ökad dödlighet

Ett samband som inte direkt har med ålder att göra har hittats mellan försämrat luktsinne och ökad dödlighet. Forskarna hoppas att kunskaperna ska kunna användas vid hälsokontroller av äldre. 

Läs mer »

Annonser

Annons Senior i centrum


Annons Dalarnas högskola


Sydsvenska hälsogruppen www.shg.se


Annonsera 08-442 00 17Banner ÄO-dagarna 2016

ÄLDRE I CENTRUMS SAMARBETSPARTNERS

Äldrecentrum-logotyp

 

  


 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

 

Loading   Sökning pågår