Arkivet

År:

Nyckelord:

#1/2017: Den som lever får se

Omslag ÄiC 1/17Äldre i Centrum nr 1/2017 kommer med ny grafisk form och nytt, mindre format. Samtidigt är sidomfånget större. Kvar står självklart ambitionen att ge läsarna bättre möjlighet att följa allt det viktiga som händer inom äldreområdet, genom den bästa bevakningen av forskningen om äldre och åldrande. Sammantaget: mindre, större, bättre, bäst!

Numrets tema ägnas longitudinella studier – ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I den nya avdelningen Spotlight faller allt ljus på en aktuell studie: den här gången handlar det om äldre personers (brist på) digitala resurser, ett ämne som ligger i tiden. Vi studerar också forskning i yogasalen och pratar med professorn som startade matskola för seniorer, bland mycket annat.

I år är det dessutom 30 år sedan första numret av Äldre i Centrum kom ut, ett jubileum som vi under året firar med seminarier i anknytning till varje nytt nummer. Kanske blir det en fest så småningom också? Klart det blir! Håll utkik efter inbjudan och till dess: god läsning!

Äldreanpassad depressionsvård

I samband med Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård av depressioner och ångestsyndrom uppmanas vårdgivarna anpassa behandlingen till de särskilda förutsättningar och behov som gruppen mest sjuka äldre har. 

Läs mer »

Fler äldre i slutenvården

Åldersfördelning antal sjukvårdstillfällen

Äldre stod för mer än hälften av alla vårdtillfällen i slutenvården under 2015, visar Socialstyrelsens årliga statistisk från patientregistret.

Läs mer »

Annonser

Annons Senior i centrum


Annons Dalarnas högskolaAnnons Leva & fungera

Sydsvenska hälsogruppen www.shg.se


Banner ÄO-dagarna 2016

ÄLDRE I CENTRUMS SAMARBETSPARTNERS

Äldrecentrum-logotyp

 

  


 ARC-logotypSGS-logotyp

 

 

SDC-logotyp 

 

 

Loading   Sökning pågår