Kalender

Forskardag: Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender • Stockholm

21 mars 2018

Arrangör: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

Plats: Aula Svea, Sveavägen 160, Stockholm

Information: aldreforskardag@socarb.su.se » (nytt fönster)

Loading   Sökning pågår