Kalender

Samhället & äldre: Hemmet viktigare efter pensionen • Stockholm

13 mars 2019

Arrangör: Stiftelsen Äldrecentrum, ABF, PRO, SPF och SKPF
Plats: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Informationwww.abfstockholm.se » (nytt fönster)

Vårens andra föreläsning tar upp hemmets betydelse. Det har visat sig att psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. Avhandlingen visar också att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa sammanhang och mening i samband med pensioneringen. En väl utformad hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta.

Medverkande: Maya Kylén, leg arbetsterapeut, biträdande forskare vid Lunds universitet och postdoktor vid Högskolan Dalarna

Loading   Sökning pågår