Kalender

Samhället & äldre: Det ”goda” åldrandet – en utopi? • Stockholm

08 april 2019

Arrangör: Stiftelsen Äldrecentrum, ABF, PRO, SPF och SKPF
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Informationwww.abfstockholm.se » (nytt fönster)

Vid föreläsningen diskuteras begreppet ”Det goda åldrandet”, som ofta används i äldreforskningen. Kan alla kan förvänta sig detta? Sandra Torres, professor i socialgerontologi, är kritisk. Hon anser att forskare, politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att åldras på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller sjuk är faktorer som påverkar åldrandet. Detta behöver även äldreforskningen ta hänsyn till.

Medverkande: Sandra Torres, professor vid Uppsala universitet

Loading   Sökning pågår