Dammsugningen kan vänta

Av Lena Fieber

Att få fortsätta bestämma själv på dagarna är viktigt för äldrehälsan. Därför kan en efterlängtad kaffestund hjälpa mer än den planerade dammsugningen när hemtjänsten kommer, säger nydisputerade Maria Hedman, specialistsjuksköterska inom vård av äldre.

Rätten till självbestämmande och att få göra egna val utan påverk­an av andra är skyddat i lagen. Inom äldre­vården innebär det att personalen ska informera så att man kan vara delaktig i besluten om sig själv. Delaktigheten gör att man känner sig mer självständig i vardagen, vilket i sin tur ökar välmåendet, enligt forskningen. Att på äldreboendet till exempel få den tid man behöver för att man vill klä sig själv på morgonen, trots funktionsnedsättningar, kan göra stor skillnad för hur man mår. Eller att själv få bestämma att ett samtal över en kopp kaffe är viktigare än att få det dammat överallt hemma.

Det här vet nog de flesta inom vård och omsorg. Men trots det så är det si och så med äldres delaktighet, och mer kunskap behövs därför, enligt Maria Hedman. I sina studier i vårdvetenskap har hon därför intervjuat biståndshandläggare, sjuksköterskor på äldreboende, enhetschefer och inte minst äldre med kronisk sjukdom som bor hemma.

– Ingen av de sexton kroniskt sjuka personerna som jag intervjuade beskriver att de har en fast vårdkontakt som de ens kan diskutera sin sjukdom med. Att på detta vis behöva börja om från början vid varje vårdbesök tär på hälsan och välbefinnandet. De som har ms och Parkinson blir inte ens regelbundet kallade till neurolog.

– Det förekommer också att man inte får vara med och bestämma i livsavgörande situationer som när man ska skrivas ut från sjukhuset, flytta till äldreboende eller få körkortet indraget.

– Gäller det här specifikt äldre personer? Ja, jag tror det. Så här skulle vården aldrig behandla yngre.

Att ha tillgång till en fungerande sjukvård om symtomen förvärras är ett måste för att kunna känna sig självständig och må bra när man har en kronisk sjukdom, det är den viktigaste slutsatsen i avhandlingen. När allt fler multisjuka äldre bor kvar hemma ställs också allt större krav på att hemtjänsten kan hjälpa en att behålla kontrollen över sin hälsa, förstå sjukdomssymtom och vad man ska göra. Men denna sjukvårdskunnighet saknas i dag, säger Maria Hedman.

– Att lyfta hemtjänsten till minst undersköterskenivå och lägga in även dem i äldreteamet skulle främja utvecklingen enormt och egentligen inte kosta mer.

Vad behöver hemtjänsten göra för att man ska känna sig delaktig och därmed självständig?

– Det viktigaste är att ta vara på stunden i besöket och ge sig tid att prata, över en kopp kaffe eller vid en måltid. Om uppgiften denna dag är att handla mat, varför inte skriva en inköpslista tillsammans, eller fråga om man vill följa med till affären. Ge valmöjligheter.

Men hinner hemtjänsten det?

– Ja. För varför har hemtjänsten så ont om tid, trots att personalen vet att den hellre borde sätta sig ned och prata en stund? Jo, för att hemtjänsten felaktigt arbetar utifrån rutiner och fasta arbetsuppgifter, i stället för utifrån vad den äldre behöver i sin vardag, just nu, för att må bra. Så bättre vore att personalen varje gång frågar: vad vill du ha hjälp med i dag?

– Och gå ut på promenad! Var uppfinningsrik och ta hjälp av volontärer.

Vad överraskade dig mest i intervjuerna?

– De små vardagsnära tingens betydelse. Att få göra ett litet avbrott i vardagen och uppleva något oplanerat, som att ta den där koppen kaffe med hemtjänsten, få besök av ett barnbarn eller lyssna på fågelkvitter utomhus.

– Jag förvånades också över hur viktig relationen är med omsorgspersonalen, medboende på äldreboendet och grannarna hemma. Att välbekanta ljud i trappuppgången skänker trygghet.

Maria Hedman har tjugo års erfarenhet som sjuksköterska inom äldrevården. Sedan åtta år undervisar hon på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle. Av forskningen har hon nu lärt sig att i undervisningen mera betona betydelsen av det vardagsnära bemötandet.

Valet av forskningsämne förklarar Maria Hedman så här:

– När jag arbetade inom äldrevården reflekterade jag över hur mycket som görs på rutin utan att den äldre personen tillfrågas. Vid läkemedelsgenomgångarna var det till exempel vi i personalen som förde den äldres talan.

– Delaktighet och självständighet är också viktiga demokratiska frågor, och som har blivit än mer aktuella under min forskningstid. Inte minst behöver frågorna ständigt belysas allt­eftersom samhället, och därmed bemanningen i äldreomsorg­en, förändras och blir mer mångkulturellt.

– Vilka grundläggande värderingar och preferenser styr hur personalen bemöter äldre personer? Hur tänker personalen kring självständighet, är familjen viktigare än individen? Detta skulle jag vilja forska vidare på.

Publicerad 2019-01-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 januari 2019 - 11:12 © Äldre i centrum

AVHANDLING

Autonomy and participation in care for older people – descriptions by older people, registered nursers, case managers, first line managers and local authorities senior medicine advisors

Maria Hedman, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 2018

RÅD TILL HEMTJÄNSTEN...

 ...för att främja delaktighet och självständighet, och därmed hälsa:

  • Ge den äldre personen tid, och möjlighet att välja. Lyssna och bekräfta.

  • Lär mer om sjukdomar och att tolka beteenden som sjukdomssymtom.

Loading   Sökning pågår