Upprop om nattfasta: ”Ta fast tjuven”

Seniorer! När man kommit upp en bit i åren är det viktigt att man tar tillvara på sina krafter, men tyvärr finns ett dolt hot som stjäl det protein och den energin som utgör grunden för våra krafter. Så här är det. Varje natt utsätts din kropp för den så kallade nattfastan, det vill säga den tid mellan sista tuggan på kvällen och till första målet på morgonen. Det får således inte vara längre än 11 timmar enligt all expertis. En rätt hantering av nattfastan skulle i första hand öka äldres välbefinnande och ge en god sömn och därmed minskat behov av sömnmedel.

Krafterna avtar tyvärr ju högre upp i åldrarna man kommer och det kan ta avsevärd tid att återfå det välbefinnandet man kände innan den ”nattliga stölden”. För den nattliga tjuven går inte att hindra med lås och polisinsatser. Det enda skyddet är en planerad mathållning över hela dygnet.

Information om nattfastan och dess konsekvenser för äldres välbefinnande och hälsa har hittills inte uppmärksammats av varken de flesta äldre som bor i eget boende eller deras anhöriga. Nittonhundratalet har präglats av olika bantningsmetoder som tyvärr i slutet av århundradet fångade kvinnorna i en ständig kamp mot kilona.

Först skulle kvinnorna snöra in sig i korsetter som formade kroppen efter ett vist ideal. Tjugotalets kvinnor skulle ha en smal figur – ungefär som en tolvårig pojke. Kvinnokroppen har således fått utstå många smärtsamma metoder för att ständigt anpassa sig till nya modeideal. Kära medsystrar kasta loss från ert beroende av ett förlegat kroppsideal.

I dag är våra forskare eniga om att seniorer behöver lite hull på den åldrande kroppen. Glöm inte att samhället fortfarande behöver er. Inte minst era barn och barnbarn.

Det finns dock en grav orättvisa mellan generationerna. Äldregrupperna har ett lika stort behov av adekvat information rörande kost och livsstilsfrågor på äldre dar som det nyfödda barnets föräldrar.

Så till exempel ger barnavårdscentralerna undervisning till nyblivna föräldrar om vikten av tillräcklig näringstillförseln under de första levnadsåren, men inte vårdcentralerna åt de äldre under deras sista. Vi seniorer behöver i lika hög grad som våra barn och barnbarn få hälsoråd.Gå därför till din husläkare och be att få de kostråd som utarbetats av experter inom området.

En informationsbroschyr med enkla förslag på näringsriktig kost borde finnas vid varje vårdcentral och delas ut till seniorerna.

Några råd kan sammanfattas:

  • Håll fasta måltider hela dygnet
  • Ät gärna mindre vid varje måltid – men ät oftare
  • Hoppa aldrig över mellanmålen
  • Bort med alla ”lättprodukter” om inte din läkare säger annat
  • Nattfastan får aldrig överstiga elva timmar
  • Ha som rutin att alltid vid sänggåendet ha en smörgås och ett glas mjölk eller en näringsdryck vid sängen (på vårdcentralerna finns möjlighet att få utskrivet näringsdrycker för dem som är i särskilt behov)

Denna information är riktad till alla Sveriges pensionärer, deras anhöriga, och personal inom hemtjänsten och äldreboende av olika slag. Det bästa "stöldskyddet" är en genomtänkt mathållning och en begränsad nattfasta till elva timmar.

Ta befälet över din kropp och ge kroppen vad den behöver så att du känner ett välbefinnande. Kom ihåg att det är du som bestämmer hur du ska se ut och inte modeskaparna, och att dina barnbarn ska få minnas dig som den kraftfulla mannen och kvinnan du är. Det gäller således att du skaffar dig kunskap.

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har utarbetat riktlinjer och rekommendationer för goda matvanor för äldre och åtskilliga kommuner har utarbetat handlingsplaner för hur man ska hantera nattfasteproblematiken. Tyvärr har detta arbete hittills i huvudsak inriktats mot äldre som bor på äldreboenden av olika slag. Den största äldregruppen bor ju kvar i sitt eget boende och det kanske är där största riskerna finns för en försämrad kosthållning ju högre upp i åldrarna man kommer.

Seniorer! Bra äldreår karakteriseras av goda och starka krafter och ett välbefinnande långt upp i åren. Nu får du testa dina kunskaper i räkning – om du har ätit den sista måltiden på kvällen och vid sänggåendet bör du ha rutiner att alltid sätta in en smörgås och ett glas mjölk vid sängen . Om du exempelvis äter nattsmörgåsen vid 22.00, så behöver du inte äta din frukost förrän klockan 09.00 morgonen därpå. Du kan således lugnt sova ut på morgonen. Med en nattsmörgås har du fått det protein och energibehov som din kropp behöver under natten.

Kom ihåg att du är mycket kompetent och har mycket att ge till dagens samhälle. Ingenting kan ersätta dina kunskaper och erfarenheter. Ta väl vara på och lås om din kunskapsbank. Släpp inte in varken nattfastetjuven eller någon annan obehörig. Låt ingen ta ifrån dig ditt självförtroende och din roll i vårt samhälle.

Seniorer, vi måste kämpa för att få ett bra liv på äldre dar. Ät en god ”nattasmörgås” och sov gott!

Tullia von Sydow, 96 år, fd riksdagsledamot och byrådirektör vid Socialstyrelsen
Lillemor Wiklund, 76 år, fd verksamhetschef inom äldreomsorgen, nu kvalitetsutvecklare inom Aleris omsorg

Publicerad 2015-05-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 maj 2015 - 09:28 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår