Barnbarn påverkar pensioneringen

Fler och äldre barnbarn gör att man går i pension tidigare, visar en avhandling i sociologisk demografi vid Stockholms universitet.

Att var mor- eller farförälder är för många en högt värderad social roll, förknippad med välmående och högre självförtroende. Detta gör dem till en viktig grupp att studera i relation till pension, säger disputerade forskaren Linda Kridahl.

Avhandlingen bygger på registerdata över alla svenskar som fyllde 58 år mellan åren 1993 och 2012 och är den första i sitt slag som har undersökt potentiella pensionärers hela familjesituation: antalet barnbarn och barnbarnskullar, barnbarnens ålder. Resultatet visar att de som har barnbarn som har passerat förskoleåldern slutar jobba tidigare. Barnbarnen påverkar tidpunkten för pensioneringen både i de yngsta pensionsåldrarna, under 61 år, och de äldsta, över 65 år. Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare pension.

Varför det är så här förklarar Linda Kreidal:

– Det är möjligt att de drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har blivit lite äldre, en tolkning som stöds av tidigare forskning.

Att ha många barnbarn eller flera kullar gör också att man går tidigare i pension.

– Det kan bero på att det blir för komplicerat att dela sin tid mellan flera olika familjer och samtidigt jobba.

Enligt hennes forskning är det ingen skillnad på om man är mormor eller farmor, morfar eller farfar.

– Det kan bero på att Sverige är ett jämförelsevis jämställt land där både mammor och pappor och i förlängningen också mor- och farföräldrarna engagerar sig i barnens liv.

Avhandlingen heter Time for retirement: Studies on how leisure and family associate with retirement timing in Sweden » (nytt fönster)

Publicerad 2018-01-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 januari 2018 - 17:10 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår