Fel klassa åldrande som sjukdom

Om forskningen ska nå längre så behöver åldrandet klassas som en sjukdom, skriver några svenska och utländska forskare på Svenska Dagbladets debattsida. Men professor Laura Fratiglioni håller inte med.

”Att klassificera åldrandet som en sjukdom enligt Socialstyrelsens diagnoskoder ICD-10-SE skulle innebära att man öppnar upp för biomedicinska behandlingar som kan angripa själva åldrandeprocessen”, heter det i debattartikeln. Forskarna hänvisar till USA där amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har tillåtit en studie för att undersöka diabetespreparatet Metformins förmåga att bromsa åldrandet hos människor. En sådan studie är i dag omöjlig att genomföra i Sverige under nuvarande sjukdomsklassificering, skriver forskarna.

Laura Fratiglioni, professor i geriatrisk epidemiologi vid Aging research center, ARC, kommenterar debattartikeln:

– Varför måste vi alltid följa efter USA där enda sättet för att få högre ekonomiska insatser är att definiera en process som en sjukdom? Detta har redan drabbat demensforskningen som har ”alzheimeriserats”. Nu börjar vi förstå hur fel det är.

– Åldrande är en process som kan leda till sjukdomar och funktionsnedsättning och vi som forskar om detta behöver inte fler definitioner eller olika koncept. Det som behövs är samma typ av ekonomiska och politiska satsningar som ges till forskning om andra ämnen, till exempel cancer, och till omsorg till andra befolkningsdelar som barn och ungdomar.

– Men tyvärr står åldrandefrågan inte särskilt högt på agendan i Sverige. Ett exempel är nuvarande situation för ARC som har varit framgångsrikt i 16 år tack vare stöd från forskningsrådet Forte, men som nu kommer att få svårare att fortsätta som ett center.

 

Publicerad 2017-03-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 mars 2017 - 11:06 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår