Gamla knep för egenvård dokumenteras

Äldre personer i glesbygd söker mer sällan vård för lindriga åkommor. Nu vill forskarna veta varför vissa människor gör som de och litar till egenvård.

I ett pilotprojekt ska de studera vad personer i den norrländska glesbygden som tar till egenvård har för strategier, hur de hanterar och lindrar symtomen, samt hur man använder naturen för att främja hälsa.

– Det är väldigt viktigt om vi kan ta tillvara på kunskap som människor i glesbygd besitter och sprida vidare till andra delar av Sverige. Det här är kunskap som riskerar att försvinna med äldre generationer, men vi hoppas att vi kan föra strategier vidare till dagens unga, säger forskaren i omvårdnad Silje Gustafsson vid Luleå tekniska universitet.

– Jag är nyfiken på om sjukvårdsrådgivningen 1177 håller på att ta över funktionen som kanske mormor eller andra traditionella kvinnliga nätverk hade förut.

Med den hårda press som är på sjukvården i dag så behövs den här forskningen, menar forskarna.

– När resurserna är begränsade måste de med störst medicinskt behov gå först.

Projektet heter Egenvårdspraktiker i norrländsk glesbygd.

Publicerad 2018-03-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 mars 2018 - 10:06 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår