Motion kan påverka åldersinflammation

Forskning vid Örebro universitet stärker teorin om att muskelmassan krymper med åldern på grund av kronisk inflammation i kroppen, så kallad åldersinflammation.

Vid 40 års ålder börjar muskelmassan minska och för varje tioårsperiod försvinner ungefär en tiondel av den totala muskelmassan. Forskarna vet inte varför detta sker, men en teori är att processen beror på så kallad åldersinflammation som mäts i blodet med inflammationsmarkören CRP.

Studien vid Örebro universitet och universitetet i brittiska Nottingham har hittat en koppling mellan ökade CRP-nivåer och lägre muskelmassa hos kvinnor 65–70 år. Dessutom har forskarna för första gången hittat en mekanism som förklarar sambandet.

De går nu därför vidare för att undersöka hur man själv kan göra för att hejda åldersinflammationen. Bland annat undersöks vilka effekter ändrade beteenden har på hälsan, som att ersätta en timmes tv-tittande med en annan aktivitet. I en annan studie tittar forskargruppen på sambandet mellan åldersinflammation och fysisk aktivitet.

– Livsstil inbegripet fysisk aktivitet kan påverka kronisk inflammation och därmed fysiologiska funktioner inklusive muskelmassa. Våra pågående studier kommer att tydliggöra betydelsen av motionsvanor. Resultat kan komma under våren, säger forskaren Fawzi Kadi, professor i idrottsfysiologi och medicin vid Örebro universitet.

– Det som är intressant är att åldersinflammationen pågår i det tysta. Om vi kan angripa åldersinflammation i tid, kan vi då förskjuta utvecklingen av flera kroniska sjukdomar?

Publicerad 2017-12-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 december 2017 - 10:00 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår