Så ska fall förhindras

Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om att förebygga fallolyckor som vänder sig till personal inom vård och omsorg.

Äldre tillhör den vanligaste riskgruppen för fallolyckor. Fysisk träning, översyn av läkemedel och bättre mat för äldre är redan kända åtgärder som kan förebygga olyckorna. Socialstyrelsens utbildningspaketär gratis och syftar till att höja kompetensen och stimulera till ett ökat samarbete mellan olika professioner inom vården och mellan vården och omsorgen.  

Forskarna Lillemor Lundin-Olsson och Erik Rosendahl, båda professorer i fysioterapi vid Umeå universitet, har deltagit som experter i arbetet med utbildningen. Erik Rosendahl har tidigare tillsammans med internationella forskare lanserat evidensbaserade rekommendationer för att bryta stillasittandet på äldreboenden:

- uppmuntra den som kan att gå till matsalen

- utvärdera regelbundet läkemedel som är kända för att orsaka trötthet

-  undvik fysiska begränsningar så långt det går, som bälten runt stolar

- se över möbleringen

- anordna gruppaktiviteter, till exempel dans

- använd djur eller ny teknologi för att stimulera till rörelse.

Länk till den fallförebyggande webbutbildningen Ett fall för teamet » (nytt fönster)

 

Publicerad 2018-01-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 januari 2018 - 00:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår