30 mkr till forskning om åldrande

Staten har via forskningsrådet Forte delat ut 30 miljoner kronor till forskningen om åldrande och hälsa.

Forskningsrådet Forte har ett regeringsuppdrag att bidra till denna forskning, för att samhället ska klara de kommande utmaningarna i vård och omsorg när vi lever allt längre.

Utlysningen av forskningsmedlen gjordes i våras och totalt inkom 113 ansökningar från forskare på området, varav sex beviljades. I utlysningen betonades vikten av att planera forskningen tillsammans med relevanta målgrupper, såsom anhöriga, beslutsfattare och profession.

– På det sättet kan vi säkerställa att forskningen verkligen kommer de äldre till nytta. Det är också ett sätt att göra det enklare att implementera forskningsresultaten i organisationer och verksamheter, säger forskningssekreterare Cecilia Odelstierna på Forte.

De sex forskningsprojekten, som vardera fått 4–5 miljoner kronor för en treårsperiod, är:

– Generation tech – åldrande, teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv (Lunds universitet)
– Rehabilitering efter stroke hos äldre och personer med demens (Karolinska institutet)
– Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre (Lunds universitet)
– Att stödja kommunernas utvärdering av välfärdsteknologi och öka förståelsen för digitaliseringen i äldres vardag (KTH)
– Passar vårt hälsovårdssystem verkligen äldre personer? (Karolinska institutet)
– Kan en hälsosam livsstil komprimera perioden med funktionshinder för äldre människor? (Karolinska institutet).

 

Publicerad 2017-10-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 oktober 2017 - 09:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår