30 miljoner till nytt FoU-program

AFA försäkrings nya FoU-program ska främja digitaliseringen inom kommun- och regionsektorn.

För många yrken innebär digitaliseringen en förändring av arbetets innehåll. I sjukvården och äldreomsorgen kommer alltmer samarbete ske med artificiell intelligens och intelligenta robotar, och i socialtjänsten förekommer tekniska lösningar för interaktion med brukare, dokumentation och uppföljning. Ytterligare exempel är e-hälsa med digital journalföring och vård på distans.

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn vill främja den digitala utvecklingen genom ett treårigt forskningsprogram som omfattar 30 miljoner kronor. Fokus för forskningen är bland annat utformning av ledarskap, medarbetares delaktighet, integritet och kognitiva belastningar.

– Forskningen ska bidra med ny kunskap och överbrygga kunskapsluckor om de komplexa sambanden mellan digitaliseringen, arbetsmiljön och hälsan för anställda inom kommun- och regionsektorn. Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder och leda till praktiskt nytta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU på AFA försäkring.

Fram till 3 juni är det möjligt för forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus att söka till programmet. Mer information finns här » (nytt fönster)

Publicerad 2019-03-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 mars 2019 - 14:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår