38 miljoner till tvärvetenskap

Forskningsrådet Forte utlyser 38 miljoner kronor till forskning med förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv.

Forte har särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning om åldrande och hälsa. Forskningen ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv och planeras i samverkan med företrädare för äldre människor, anhöriga, profession och beslutsfattare.

I sin nya utlysning inbjuder Forte till ansökningar som kan bidra till att främja äldre människors aktiva och hälsosamma åldrande, till förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre och vård för äldre med sammansatta behov, till exempel vid kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Forskningsmedlenges som projektbidrag med maximalt fem miljoner kronor för tre år (tre miljoner kronor för tvååriga projekt) eller som postdok-bidrag i två år med en miljon kronor årligen.

Utlysningen stänger den 7 februari och i maj fattar Fortes styrelse beslut om finansiering.

Publicerad 2019-01-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 januari 2019 - 14:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår