Aktiv livsstil med balansskola

I tio år har Nacka kommun drivit en kurs om betydelsen av kost och fysisk aktivitet för att undvika fallskador. Nu har Balansskolan utvärderats till goda resultat: Andelen som började träna efter kursen ökade med tjugo procentenheter. 

Fysisk aktivitet, kost, läkemedelsintag, boendemiljö och olika typer av hjälpmedel för att förebygga fallolyckor. Det är några av punkterna som ingår i den så kallade Balansskolan som startade i Nacka 2009. Under dessa tio år har cirka 100 personer som är 65 år och äldre deltagit per år. 

Nu har verksamheten utvärderats av Nestor FoU-center med hjälp av enkäter där kursdeltagarna själva har fått svara på frågor om agerande och kunskap om fallolyckor och förebyggande aktiviteter. Och nog togs Balansskolans aktiviteter väl emot av kursdeltagarna. 

En fysiskt mer aktiv livsstil genom att börja träna efter kursens avslut ökade med tjugo procent. Även andelen som började med hemträningsprogram ökade. 

– Vi är nöjda med resultaten och tycker det är bra att Balansskolan visar sig ha nått en bredd av personer som börjat leva ett mer aktivt liv för att förebygga fallrisker, säger Gabriela Nyhäll vid Äldreenheten i Nacka kommun som har planerat och utvecklat Balansskolans verksamhet.

Men hon säger också att de i framtiden borde bli bättre på att nå ut till ännu fler personer, särskilt de som är stillasittande.

Publicerad 2019-05-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 maj 2019 - 14:33 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår