Åldrad hjärnaktivitet försämrar minnet

Försämrat minne bland äldre kan förklaras av att hippocampusområdet i hjärnan med stigande ålder blir allt mer aktivt vid vila och därmed samverkar mindre effektivt med andra hjärncentra. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PNAS.

Hjärnans hippocampussystem är viktigt för vår förmåga att lära oss nya saker och att minnas dessa. Tidigare studier har visat att det förekommer åldersrelaterade förändringar när det gäller aktiviteten i hippocampus i vila, men exakt hur åldersförändringarna ser ut och hur de kan påverka olika minnesfunktioner har hittills varit okänt. Forskarna vid Umeå universitet har undersökt hjärnan vid vila hos 339 personer i åldrarna 25 till 80 år. De konstaterar en förhöjd aktivitet i olika hippocampusområden, som delvis beror på åldersrelaterad påverkan av nervbanor som ska koppla ihop hippocampus med andra områden i hjärnan.

Umeåforskarna tror att minnesstörningar som kommer med stigande ålder delvis beror på en process där samverkan mellan de olika hippocampusregionerna ökar. Det bidrar i sin tur till att hippocampus riskerar att isoleras från andra viktiga nätverk och centra i hjärnan.

– När förmågan att engagera hippocampus blir sämre, blir det allt svårare för oss att på ett optimalt sätt använda våra minnesfunktioner, exempelvis för att minnas olika händelser, säger Lars Nyberg, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB, Umeå universitet, som står bakom studien.

Läs studien i PNAS » (nytt fönster)

Publicerad 2014-12-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 december 2014 - 14:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår