Åldrandet påverkar sjukhusvården

En ny rapport från Socialstyrelsen tar upp utvecklingen av antalet sjukhusvårdade i större sjukdomsgrupper under åren 1989–2014. Många av de sjukdomar som ökat mest kan kopplas till en åldrande befolkning. 

Totalt har 40,7 miljoner vårdtillfällen för 8,3 miljoner personer rapporterats in under perioden 1989–2014. Av dessa var 34,8 miljoner vårdtillfällen med sjukdom som huvuddiagnos, medan resterande i huvudsak rör skador och förgiftningar.

Bland de sjukdomar som ökat mest inom slutenvården sedan 1989 märks bland annat kronisk njursvikt, blodsjukdomar, vissa rubbningar i immunsystemet och sjukdomar i nervsystemet. Dessa sjukdomar kan alla kopplas till en åldrande befolkning. 

De områden där slutenvården minskat kraftigt är exempelvis för sjukdomar i ögat, bröstcancer och prostatacancer. Det betyder dock inte att färre insjuknar, tvärtom har nämnda cancersjukdomar ökat något. Förklaringen är att dessa patienter i större utsträckning behandlas inom öppenvården. Samma mönster ses för vård vid till exempel prostataförstoring och ljumskbråck.

Läs mer om Sjukdomar i sluten vård 1989–2014 » (nytt fönster)

Publicerad 2015-10-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 oktober 2015 - 12:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår