Äldre upplever mer vårdinflytande

Enligt en nyligen publicerad undersökning tycker äldre i högre grad än yngre att de har möjlighet att medverka i sin vård.

Att patienter ges ökad möjlighet till inflytande har inte bara positiva effekter på patientnöjdheten, utan ses även som en del i att göra den mer kostnadseffektiv. Men att öka patienters inflytande kan medföra utmaningar som att ändra kulturen inom vården och personalens agerande. Diskrepans mellan önskat och faktiskt inflytande över vården har också visat sig leda till minskad patienttillfredsställelse och mer konflikter med sjukvårdspersonal.

En undersökning från Göteborgs universitet, publicerad som ett kapitel i Som-institutets årliga rapport, tyder på att patienter idag inte ges tillräcklig möjlighet till inflytande över sin egen vård och behandling. Cirka åtta av tio anser att det är viktigt att kunna påverka sin vård och två tredjedelar anser att det finns möjlighet att berätta om sin situation för vårdpersonalen, men bara hälften anser att de haft möjlighet att påverka sin vård. Det fanns också ett samband mellan att själv ha varit patient, eller haft en nära anhörig som varit det, och synpunkten att det var viktigt att som patient få möjlighet till inflytande över vården.

I jämförelse med yngre tyckte äldre personer i högre grad att de har möjlighet att medverka i sin vård. Generellt tyckte de som anser att sjukvården fungerar bra att de har större möjlighet att vara delaktiga, jämfört med de som tycker den fungerar sämre. Män ansåg i högre grad än kvinnor att de får utrymme att berätta om sin situation, medan kvinnor i högre grad ansåg detta viktigt för en god vård.

Länk till undersökningen » (nytt fönster)

Publicerad 2017-06-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2017 - 13:37 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår