Äldre mediciner till tarmsjuka äldre

Personer över 60 med inflammatorisk tarmsjukdom får äldre mediciner jämfört med yngre patienter, visar en studie vid Karolinska institutet som har publicerats i tidskriften Gastroenterology.

Det är vanligt att äldre har inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Behandlingen består av inflammationsdämpande medicinering och kirurgi. Enligt tidigare studier har man trott att det är ovanligt att sjukdomen debuterar när man över 60 och gör den det så blir förloppet mildare.

Den aktuella studien har följt alla nya fall av inflammatorisk tarmsjukdom mellan 2006 och 2014, totalt nästan 28 000 patienter i alla åldrar. En femtedel av alla nyinsjuknade var över 60 år. De äldre använde även mer sjukvård, opererades oftare och tidigare jämfört med yngre.

– Det är alltså vanligt att man insjuknar vid 60 år eller senare och vi fann inga bevis för att förloppet skulle bli mildare hos äldre, säger forskaren Åsa Hallqvist Everhov på Karolinska institutet och kolorektalkirurg på Södersjukhuset i Stockholm.

Studien visar också på åldersskillnader i medicineringen. Medan de äldre fick kortisonpreparat fick de yngre i större utsträckning nyare mediciner som påverkar immunsystemet.

– Vi vet inte orsaken till det här, men det skulle kunna handla om antingen underförskrivning till äldre eller ett adekvat val då de nya läkemedlen är förenade med vissa risker och biverkningar. Äldre patienter har ofta redan andra potenta läkemedel.

Forskarna planerar nu att gå vidare för att undersöka orsakerna till åldersskillnaderna.

Läs abstract om den publicerade studien » (nytt fönster)

Publicerad 2017-11-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 november 2017 - 12:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår