Äldre skildras inte som individer

Äldre får inte komma till tals i viktiga politiska frågor i tidningarna och när de omnämns är det mest som en generaliserad grupp människor. Det visar en undersökning av över fyra tusen tryckta tidningsartiklar från förra året. 

Den aktuella undersökningen har gjorts av medieanalysföretaget Meltwater på uppdrag av den pågående statliga utredning som år 2017 ska presentera en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 

Resultatet redovisas i rapporten Två miljoner tysta röster och visar att tidningarna är dåliga på att ta reda på vad äldre har att säga, framför allt i sakfrågor och politiska beslut, även om det handlar om hemtjänst, äldreomsorg och äldreboende. När det handlar om nöjen och aktiviteter får äldre däremot komma till tals.

När äldre skildras är det som en grupp. Genus, etnisk bakgrund, hbtq och socioekonomisk bakgrund nämns sällan. Analysen visar tydligt på det problem som finns i dag med en alltför stereotyp bild av äldre människor, kommenterar utredaren Susanne Rolfner Suvanto:

– Konsekvensen är att viktiga behov ställs åt sidan när man har fyllt 65 år, som till exempel stöd vid alkoholberoende, stöd vid funktionsnedsättningar. Det kanske är dags att ställa krav på att politiska beslut ska ha äldreperspektiv, på samma sätt som barnperspektiv, skriver hon bland annat i tidningen Dagens samhälles nätupplaga.

Länk till rapporten Två miljoner tysta röster » (nytt fönster)

Publicerad 2016-10-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 oktober 2016 - 11:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår