Äldre syns inte i apoteksstudier

Äldre är underrepresenterade i enkätstudier om läkemedelsanvändning, visar en avhandling om forskningen på apotek.

Antalet tillgängliga läkemedel har ökat, och nya läkemedel som kommer på marknaden är ofta dyra och rekommenderas bara när det finns en bevisad nytta. Att följa upp förskrivning och användning av läkemedel har därför blivit allt viktigare och på utvalda svenska apotek genomförs sedan 2006 enkätundersökningar bland dem som hämtar ut sina förskrivna recept. Tidigare har enstaka studier dock visat att metoden inte når ett representativt urval.

Nu visar en avhandling vid Uppsala universitet bland annat att apotekskunder som är 75 år och äldre inte erbjuds att delta i enkätstudierna i samma utsträckning som övriga kunder. Orsaken är att äldre mer sällan hämtar ut sina läkemedel själva och att apotekspersonalen heller inte frågar äldre om de vill delta eftersom det skulle kräva mer tid.

Enkätundersökningarna når därmed inte de största läkemedelsanvändarna, vilket gör att resultaten inte blir representativa.

Avhandlingen visar också att apotekspersonalen upplever att apotekens kommersiella fokus försvårar medverkan i forskning.

Läs avhandlingen här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-03-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 mars 2018 - 16:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår