Svårare för äldre att granska nyhetskällor

48 procent av personer i åldrarna 65–79 upplever att det har blivit svårare att granska nyheter och avsändare de senaste tre åren, enligt en ny undersökning av Novus. Samtidigt upplever 42 procent av alla undersökningsdeltagare svårigheter med källkritik. 

Resultatet i den aktuella undersökningen kan enligt beställaren Utbildningsradion tolkas som att många äldre känner ett digitalt utanförskap. Till skillnad från 18–34-åringar som har sociala medier som huvudsaklig nyhetskälla använder äldre personer främst public service-kanaler och dagstidningar. Undersökningen visar också att det endast är fjorton procent av 65–79-åringarna som är källkritiska. Enligt Utbildningsradion beror detta på att det är svårare för äldre att navigera i dagens krävande medie- och informationssamhälle. 

– Det är inte så konstigt eftersom de inte har vuxit upp med den här typen av bedräglig information. De har inte heller, till skillnad från dagens unga, lärt sig något om källkritik i skolan. Därför kan det vara ännu svårare för dem att avgöra vad som är sant och falskt, säger Utbildningsradions VD Sofia Wadensjö Karén till Dagens nyheter. 

Publicerad 2019-10-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 oktober 2019 - 16:37 © Äldre i centrum

Läs mer om undersökningen här » (nytt fönster)

Loading   Sökning pågår