Äldreomsorgen brister i valfrihet

Lagen om valfrihetssystem fungerar inte som den ska, vilket enligt Socialstyrelsen drabbar de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva. 

Under 2011–2014 mottog 122 kommuner totalt 71,8 miljoner kronor i stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunerna förbrukade 83 procent av pengarna, så 12,2 miljoner kronor ska återbetalas. Socialstyrelsen har studerat hur bidraget har använts och följt kommunernas utveckling av valfrihet inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Resultatet visar att valfrihetssystem har införts i 155 av landets 290 kommuner – redan det en nationell ojämlikhet på grund av att marknaden för privata alternativ ser annorlunda ut i glesbygderna, enligt Socialstyrelsen.

Även om nio av tio brukare utnyttjar valfriheten, så väljer 56 procent kommunernas egenregi och få gör omval, medan informationen inför valet beskrivs som alltför likartad och svår att ta till sig. Bara drygt en femtedel av kommunerna informerar på lättläst svenska. Det valfria utbudet kan även innehålla begränsningar: för typ av insats, tid på dygnet, eller geografiskt.

En annan brist är att kommunernas ickevalsalternativ – som används för personer med nedsatt beslutsförmåga – inte utgår från individens behov utan väljer den utförare som står på tur. Inte heller ger rättsläget något tydligt svar på i vilken utsträckning biståndshandläggare aktivt får hjälpa den enskilde att välja utförare.

Länk till Stimulansbidrag LOV – slutrapport 2011–2014 » (nytt fönster)

Publicerad 2015-08-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 augusti 2015 - 17:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår