Äldres hudtumörer upptäcks sent

Melanom eller hudtumörer ökar allra mest i den äldre befolkningen, men äldre söker vård sent och har högre dödlighet än yngre, skriver tre hud- och cancerläkare och forskare i Läkartidningen.

Hälften av alla hudmelanom diagnostiseras hos personer över 65. Vanligast är att äldre har melanom i ansikte och hals. Men när de väl söker vård har sjukdomen avancerat och försämrat prognosen. Orsakerna till den högre melanomdödligheten hos äldre går att finna i dels lägre medvetenhet hos den äldre patienten, dels sämre förmåga att kunna se sin egen hud, skriver läkarna som är verksamma vid Helsingborgs lasarett, Karolinska universitetssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov.

– Därutöver utgör biologiska skillnader, som kroniskt solskadad hud och uttunnad hud samt ett åldrande immunsystem, en sämre barriär mot invasiva tumörer och kan ge andra melanomtyper och snabbare tillväxt.

Att melanom hos äldre missas beror på okunskap – hos den äldre själv, anhöriga, vård- och omsorgspersonal – om vilka särskilda kännetecken och tidiga symtom äldre kan ha. I artikeln redovisas dessa kännetecken och symtom.

Länk till artikeln i Läkartidningen » (nytt fönster)

Publicerad 2017-05-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 maj 2017 - 08:23 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår