Äldres njurar kräver hänsyn

Doserna av två för äldre personer vanliga läkemedelsgrupper behöver anpassas vid försämrad njurfunktion.

Statiner och NSAID (till exempel magnecyl) , två av de mest använda läkemedelsgrupperna hos äldre, kan kräva dosanpassning vid nedsatt njurfunktion. Dock tycks dessa läkemedel förskrivas med liten eller ingen hänsyn till hur patienternas njurar fungerar. Det visar två studier av Rasha Abdulmahdi respektive Lilian Pitrous, båda apotekarstuderande vid Uppsala universitet. Studierna handlar om användningen av statiner respektive NSAID i en population äldre patienter med högt blodtryck (hypertoni). Det rapporterar nyhetsbrevet från Janusinfo, som är Stockholms läns landsting sajt med läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal (www.janusinfo.se).

Publicerad 2014-01-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 januari 2014 - 11:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår