Äldrevänligt i Uppsala

Uppsala har som andra kommun i landet antagits som medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Sedan tidigare ingår Göteborg i nätverket.

I nätverket för äldrevänliga städer deltar hittills 287 städer i 33 länder över hela världen som utbyter erfarenheter om hur städerna kan fungera bättre för de äldre invånarna gällande bland annat transporter, boende och fritidsverksamhet. I Uppsala lyfter äldrepolitikerna fram kommunens mobila äldreteam och insatser för att förebygga fall och motverka psykisk ohälsa som framgångsrika åtgärder.

I och med medlemskapet har Uppsala nu lovat att bedriva ett konkret utvecklingsarbete som ska följas upp och utvärderas av WHO. Närmast ska staden göra en mätning av äldrevänligheten och ta fram en treårig handlingsplan. 

– En viktig del är att involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att kommunen ska fungera för alla åldrar, säger Uppsalas planchef Bo Engström, projektledare för Äldrevänlig stad.

Länk till WHO:s nätverk Age-friendly world » (nytt fönster)

Publicerad 2016-09-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 september 2016 - 15:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår