Äldrevården ackrediteras

Företag inom äldrevården samt hälso- och sjukvården har nu möjlighet att kvalitetssäkras på frivillig väg.

Det är den statliga myndigheten Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som utvecklar nya ackrediteringsområden och ackrediterar verksamheter. Ackrediteringen inom äldrevården certifierar enligt standarden SS872500 om kvalitet gällande omsorg, service och omvårdnad. 

Ackrediteringen är frivillig. För företag som söker ackreditering prövas kompetens, rutiner och metoder mot de krav som ställs på verksamheten. Ackrediteringen kontrolleras regelbundet och dras tillbaka om brister uppstår.

Publicerad 2016-05-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 maj 2016 - 12:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår