Allt fler äldre besökare i tandvården

Mellan 2011 och 2018 har andelen vuxna som besöker tandvården årligen minskat med cirka sju procentenheter. Men personer äldre än sjuttio år är fortfarande den åldersgrupp som gör besöken flitigast. Det visar en statistikrapport från Socialstyrelsen. 

– Bland dem över sjuttio år har andelen som besökt tandvården de senaste tre åren ökat mellan 2011 och 2018, säger Frida Lundgren, statistiker på Socialstyrelsen. 

Enligt henne är det svårt att svara på varför äldre mer frekvent går till tandläkaren. 

– Äldre idag har fler kvarvarande tänder än vad de hade för tio år sedan, vilket förmodligen även påverkar behovet av tandvård.

Hon påpekar också att det inte behöver vara något negativt att färre vuxna besöker tandvården, men att regelbundna tandläkarbesök är förutsättningen för en tidig diagnosticering av munsjukdomar. 

– En ändring i besöksfrekvens skulle därför kunna försämra tandhälsan på sikt, säger Frida Lundgren. 

Publicerad 2019-08-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 augusti 2019 - 16:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår