Allt fler äldre vårdas hemma

Fler sjuka äldre vårdas i sina hem av hemsjukvården än på särskilda boenden, visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport om situationen för äldre.

Rapporten Vård och omsorg om äldre ger en samlad bedömning av tillståndet inom äldreomsorgen och äldrevården. Enligt den fick 84 procent av alla 65-åringar och äldre någon gång kommunal hälso- och sjukvård under 2014. Bland personer 80 år eller äldre fick 59 procent både hemtjänst och sjukvård. 

Att fler äldre vårdas hemma jämfört med på äldreboende förklaras med att det är färre personer som har beviljats särskilt boende de senaste åren. Om hemtjänsten ska kunna möta äldre med högre vårdbehov behövs bättre kompetens, betonar Socialstyrelsen.

Rapporten visar att kommunerna inte klarar av att tillgodose efterfrågan på särskilda boenden. Dessutom är inte handläggningstiderna tillräckligt snabba.

Det görs också för lite för alla äldre som är eller riskerar att bli undernärda, även om fler särskilda boenden och hemtjänstverksamheter har infört förebyggande rutiner.

– Eftersom majoriteten av de äldre som har vård- och omsorgsbehov kommer att få vården i hemmet är det viktigt att utreda orsakerna och stimulera till förbättring inom området, skriver Socialstyrelsen.

Rapporten visar också att  äldreomsorgspersonalens kompetensnivå har höjts.

Det går åt rätt håll, men personalkontinuiteten är fortfarande en utmaning, skriver Socialstyrelsen.

Länk till rapporten Vård och omsorg om äldre.

Publicerad 2016-05-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 maj 2016 - 14:06 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår