Forskning om anhörigstöd till partner

Forskare ska undersöka vilken typ av särskilt stöd som behövs för den som vårdar en partner med demens.

De allra flesta med en demenssjukdom vårdas i hemmet av en anhörig med hjälp av hemsjukvård. Ofta är den anhöriga en make/maka eller sambo. Studier visar att dessa partner upplever lägre livskvalitet än andra anhöriga, men även lägre livskvalitet än den som är sjuk. Det anhörigstöd som erbjuds dem vänder sig till alla anhöriga och är inte utvecklat för att tillgodose partnerns unika behov.

Forskare från Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Florida Atlantic university i USA ska därför undersöka och utvärdera vilket stöd en partner kan behöva. Forskningen stöds med drygt tre miljoner kronor från Familjens Kamprads stiftelse.

– Partner som har levt tillsammans en majoritet av sina liv och har en intim relation har förmodligen andra behov i att upprätthålla relationen när någon av dem får en demenssjukdom, säger forskaren Lena Marmstål Hammar, docent i omvårdnad vid Högskolan i Dalarna.

Målet är att så småningom kunna erbjuda ett skräddarsytt partnerstöd.

– Att vara exempelvis barn till en person med demens är också viktigt att fokusera på, men den relationen är annorlunda. Ett ”one-size-fits-all”-stöd är därmed inte effektivt för någon och därav behöver stödet skräddarsys för olika grupper.

Publicerad 2018-05-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 maj 2018 - 10:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår