Anhörigvården hänger på kvinnorna

Det är kvinnorna världen över som drar det tyngsta lasset i anhörigvården, enligt en global rapport om anhörigas insatser för personer med demenssjukdom.

Världsorganisationen för alzheimerföreningarna ADI – Alzheimer's disease international – och Karolinska institutet har skattat de globala kostnaderna för den obetalda anhörigvården.

Rapporten visar att de anhörigas vårdinsatser i världen uppgår till totalt 82 miljarder timmar, vilket motsvarar över 40 miljoner årsarbetare. År 2030 väntas antalet årsarbetare stiga till 65 miljoner, på grund av att demenssjukdomarna ökar.

Det mesta av det obetalda arbetet görs av kvinnorna som står för över 70 procent av vårdtimmarna. Det är framför allt i länder med låga inkomster som anhörigvården hänger på kvinnorna, exempelvis i Asien och Latinamerika.

Rapporten visar också att den samhällsekonomiska påverkan av människors demenssjukdomar har stigit till över en biljon dollar om året, eller ungefär tio biljoner – tio tusen miljarder – svenska kronor.

– För att anhöriga ska orka och fungera väl krävs att samhällets resurser för vård och omsorg om demenssjuka är tillräckliga. I princip har vi i Sverige en väl utvecklad infrastruktur för demensvård, men de trender som finns till neddragning av platser i särskilt boende är mycket oroande, säger rapportens huvudförfattare Anders Wimo, adjungerad professor vid Karolinska institutet.

Läs mer om vad forskningen säger om anhörigas situation i nästa nummer av Äldre i Centrum som kommer ut den 28 september och innehåller ett tema om anhöriga.

Publicerad 2018-08-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 augusti 2018 - 14:16 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår