Annan alzheimerbehandling för ensamma

Ensamboende alzheimerpatienter får inte vård i samma utsträckning som andra, visar en registerstudie med data från bland annat Svenska demensregistret.

I den aktuella studien gjorde forskarna en samkörning av data från läkemedelsregistret, patientregistret och Svenska demensregistret, SveDem. Resultatet var att att ensamboende patienter med alzheimer mer sällan än sammanboende behandlades med symtomlindrande medicin, men däremot oftare fick antidepressiva, antipsykotiska och lugnande läkemedel. Studien visade också att de i mindre utsträckning blev undersökta med hjärnavbildande metoder och lumbalpunktion. 

– Anledningen till att de ensamboende fick mer psykofarmaka skulle kunna vara antingen att läkarna var mer benägna att förskriva läkemedlen till denna patientgrupp eller att ensamboendet orsakade eller förvärrade depression, psykotiska symtom och sömnproblem, säger Dorota Religa, docent och överläkare vid geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, till tidningen Evidens.

Läs mer om studien Living alone with Alzheimer's disease: Data from SveDem, the Swedish dementia registry » (nytt fönster)

Publicerad 2017-10-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 oktober 2017 - 13:01 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår