Antidepressiva ger inte ökad fallrisk

Det är inte antidepressiv medicin som ökar risken för fall och höftfrakturer hos äldre personer, utan i stället den bakomliggande depressionen och övriga sjukdomar. Resultaten går på tvärs med vad som tidigare har antagits inom vården.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket varnar för att skriva ut antidepressiva läkemedel till äldre med fallrisk. Skälet är att man i tidigare studier har sett samband mellan antidepressiv medicin och fallolyckor med frakturer. Men i en studie vid Umeå universitet har alla svenskar över 65 år som hämtade ut antidepressiva läkemedel 2006–2011 jämförts med personer i motsvarande ålder som inte använde antidepressiva läkemedel. 

Forskarna fann att de som senare fick antidepressiva läkemedel råkade ut för mer än dubbelt så många höftfrakturer redan innan de hade påbörjat den antidepressiva behandlingen. Flest höftfrakturer inträffade två till fyra veckor innan personerna började ta antidepressiv medicin. Sambandet var likadant i alla åldersgrupper oavsett kön och för alla typer av antidepressiva läkemedel.

– Orsaken kan vara både att personer som får antidepressiv medicin har flera andra bakomliggande sjukdomar och att depression i sig ökar risken för fallolyckor. Även om detta är en observationsstudie som inte visar direkta orsakssamband, antyder resultaten att det inte är befogat att låta äldre gå med obehandlad depression av rädsla för frakturer, säger Jon Brännström, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom den aktuella studien.

– Om den antidepressiva behandlingen är effektiv skulle risken för fallolyckor tvärtom kunna minska, säger han. 

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry.

 

Publicerad 2019-01-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 januari 2019 - 13:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår