Är det alltid bra att dra ut proppen?

Så kallad trombektomi är ett rutinalternativ för stora blodproppar som inte kan lösas upp med läkemedel. Men för vissa äldre patienter har ingreppet gett komplikationer. En ny studie ska nu utvärdera trombektomibehandling av äldre.

Trombektomi innebär att man mekaniskt avlägsnar blodproppen med hjälp av små verktyg som förs in via den blockerade ådern. Behandlingen har visat sig vara effektiv i samband med en vanlig intravenös trombolys, och har i vissa fall återgett förlamade patienter rörelseförmågan efter att proppen dragits ut. Det säger Erik Lundström, som är överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och leder den nya studien.

Oftast går ingreppet bra även för äldre personer rent tekniskt de första timmarna eller dygnet, men det har visat sig att operationen kan ge upphov till komplikationer till följd av åldersrelaterade faktorer. Data saknas om detta och därför är den nya studien viktig, tycker Erik Lundström.

Fokus kommer att ligga på överlevnad, hälsostatus och livskvalitet på kort och lång sikt. 

– Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla en metod för att förutse vilka patienter som har förutsättningar för operationen och när det är bättre att avstå, säger han.

Publicerad 2019-12-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 december 2019 - 14:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår