Avgaser ökar risken för demens

Forskare i Umeå har hittat en koppling mellan demenssjukdomar och bilavgaser. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives. 
– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens. Totalt kan 16 procent av alla demensfallen i studien bero på avgasexponering, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, till Dagens Nyheter.

 Knappt 2 000 Umeåbor har följts under 15 år med minnestester och beräkningar av avgashalterna utanför deras bostäder. Under perioden har drygt 300 av deltagarna insjuknat i en demenssjukdom.

– Efter att hänsyn tagits till andra faktorer – som ålder, utbildningsnivå, BMI och olika livsstilsfaktorer – har vi sett en cirka 40 procent högre risk att utveckla alzheimer eller vaskulär demens för den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden, jämfört med den fjärdedel som haft lägst.

Det finns tidigare några internationella studier om luftföroreningars påverkan på hjärnan, även djurförsök har kunnat visa på skador.

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet, säger till Dagens Nyheter att forskningen kring luftföroreningars betydelse är högintressant och att vi kommer att få se mer av den framöver. Men Kaj Blennow, professor i neurovetenskap i Göteborg, säger till TT att det finns många osäkerhetsfaktorer i denna typ av studie, skriver Dagens Medicin.

– Det finns bara en stor riskfaktor i det här sammanhanget och det är hög ålder, säger han.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2015-08-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 augusti 2015 - 19:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår