Bakterier kan skydda skelettet

Forskare vid Sahlgrenska akademin har visat att kosttillskott med hälsofrämjande bakterier kan användas för att påverka människans skelett. Forskningen öppnar för ett nytt sätt att förebygga frakturer hos äldre.

Benskörhet, eller osteoporos, innebär att skelettet blir poröst och och kan brytas redan vid låg belastning. Andelen i befolkningen med osteoporos ökar med åldern, och efter 80 har en majoritet av kvinnorna sjukdomen.

– Eftersom benskörheten sällan upptäcks före den första frakturen finns stort behov av förebyggande behandlingar, säger Mattias Lorentzon, som är överläkare och professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I den aktuella studien visar forskarna för första gången att det går att halvera den åldersberoende benförlusten hos äldre kvinnor om de får hälsofrämjande bakterier, så kallad probiotika. 90 äldre kvinnor, i genomsnitt 76 år gamla, fick varje dag under ett helt år ta ett pulver som antingen innehöll hälsofrämjande bakterier eller placebo.

– Efter ett år, när vi avslutade studien, mätte vi kvinnornas benförlust i deras underben med datortomografi, och jämförde med de mätningar vi gjorde när studien inleddes. De kvinnor som fick pulver med aktiva bakterier hade bara förlorat hälften så mycket ben i skelettet jämfört med de som fått inaktivt pulver, säger Anna Nilsson, som är överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Det finns forskning som visat att tarmbakterier påverkar skelettet hos möss, men detta är den första studien där probiotika användes för att minska benförlusten hos äldre människor. Upptäckten kan få stor betydelse i framtiden.

– Äldre kvinnor är den grupp i samhället som har störst risk att drabbas av benskörhet och frakturer. Probiotikabehandling kan bli ett effektivt och säkert sätt att förhindra uppkomsten av benskörhet hos många äldre i framtiden, säger Mattias Lorentzon.

Lactobacillus reuteri 6475, som använts i studien, finns naturligt i människans mag-tarmkanal och är en bakterie som anses ha flera hälsofrämjande egenskaper. Bakterier i mage och tarm har de senaste åren fått stor uppmärksamhet, eftersom sammansättningen av vår bakterieflora visats ha samband med sjukdomar som diabetes och fetma. Mekanismerna för hur bakterierna ger olika effekter i kroppen är dock inte klarlagda.

Studiens resultat publiceras i tidskriften Journal of internal medicine. Läs den här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-06-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 juni 2018 - 10:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår