Barn botar äldres digitala utanförskap

En studie vid Högskolan i Skövde visar att det digitala utanförskapet bland äldre kan brytas – med barn som lärare.

Samtidigt som Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter står hundratusentals svenskar i pensionärsåldern utanför det digitala samhället. Men genom utbildning kan det digitala utanförskapet brytas. Det visar en satsning anordnad av Sunne kommun och Telia, som följts av forskare vid Högskolan i Skövde.

Under tre dagar i januari bjöds 300 pensionärer, som var nyfikna på att lära sig mer om digital teknik, in till utbildningen i Sunne. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, fick tillsammans med Jesper Holgersson, lektor i informationssystemutveckling, i uppgift att undersöka vilken effekt en utbildning av detta slag faktiskt får på deltagarnas attityder och beteenden. Resultatet var att en majoritet blev mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.

– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström.

Före utbildningen fanns en större rädsla för digital teknik, och i viss mån dåligt självförtroende, men efter utbildningen vågar man mer. Eller som en deltagare uttrycker: ”Det kanske inte är så farligt att trycka på knapparna och försöka”.

För de flesta äldre handlar nyttan av den digitala tekniken dels om sociala aspekter, som att hålla kontakten med släktingar och bekanta via skype och sociala medier), dels om e-tjänster, som banktjänster och vårdtjänster. Efter utbildningen uppger också 9 av 10 deltagare att de fått en mer positiv inställning till digital teknik. 

– Det är en vinst både för individen och samhället i stort. I många sammanhang är digital kommunikation ett krav. Och med allt fler äldre som är i behov av, exempelvis, vårdtjänster finns det en tydlig samhällsnytta, säger Jesper Holgersson. 

Formen för utbildningen, med en fysisk workshop, visade sig också vara en fullträff. Inte minst tack vare interaktionen med utbildarna: barn i åttonde klass.

– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström.

Publicerad 2018-03-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 mars 2018 - 16:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår