Bättre bot för bensköra

Forskare vid Uppsala universitet har hittat ett sätt att förhindra de biverkningar som ofta drabbar den som tar läkemedel mot benskörhet.

Benskörhet, osteoporos, bryter ned benvävnaden och försvagar skelettet. Sjukdomen drabbar främst kvinnor över 55 år och leder vanligtvis till svårläkta skelettfrakturer i främst höft, ryggrad och lårben. År 2020 beräknas en av tre kvinnor och en av fem män över 55 år vara bensköra.

Det finns flera behandlingsstrategier: läkemedel, hormonterapi, vitamin- eller mineraltillskott. Läkemedlen tillhör gruppen bisfosfonater som hämmar nedbrytningen av benvävnad. Problemet är att de stora doserna ofta skadar det friska skelettet. Särskilt utsatt är käkbenet och långvarig medicinering kan leda till att det dör. 

Forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala har utvecklat en strategi för att minska dosen bisfosfonater utan att göra avkall på effektivitet. Metoden innebär att läkemedlet binds till en bärarmolekyl och en ny avhandling i kemi visar att den negativa påverkan på benvävnaden därmed går att undvika.

Forskaren Sujit Kootala har i flera laboratoriestudier undersökt samspelet mellan celler som bygger upp och bryter ned benvävnad. En viktig upptäckt är bland annat att läkemedlet i sin bundna form blir mer selektivt och undviker de ”friska” cellerna. I en annan studie inkapslades en tillväxtfaktor för bentillväxt i ett gelmaterial av bisfosfonater bundna till hyaluronsyra. Detta skulle kunna vara ett sätt att stimulera läkningen av svårläkta frakturer.

Länk till avhandlingen Evaluation of functionalized biopolymers as a step toward targeted therapy of osteoporosis » (nytt fönster)

Publicerad 2015-09-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 september 2015 - 09:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår