Mer palliation, mindre olämplig medicin

Allt färre äldre får läkemedel som Socialstyrelsen listar som olämpliga, enligt Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014. Rapporten visar också att vården i livets slut blivit bättre.

Bland personer över 75 år med äldreomsorg har användningen av olämpliga läkemedel minskat med två procentenheter sedan 2013. Vissa kommuner har kommit längre än andra – andelen varierar mellan 3 och 20 procent.

Utvecklingen går även åt rätt håll när det gäller smärtskattning i livets slutskede, vilket Socialstyrelsen rekommenderar i sina riktlinjer sedan 2012. Andelen äldre som fått sin smärta skattad den sista levnadsveckan, för att få rätt smärtlindring, ökade från 25 till 34 procent mellan 2013 och 2014.

Publicerad 2015-01-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 januari 2015 - 11:02 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår