Bättre smärtlindring behövs

Ordinerade injektioner med läkemedel kan hjälpa de sista dagarna i livet, visar forskning om den palliativa vården på äldreboende.

Att känna smärta, andnöd och ångest är vanligt när slutet närmar sig. Rätt åtgärder kan ge lindring.

– Ett sätt att öka kvaliteten på den sista tiden kan vara att det finns ordination på injektioner med läkemedel förberett att snabbt sätta in vid behov för att lindra symtomen, säger disputerade forskaren Sofia Andersson vid Umeå universitet som bygger sitt råd på ett frågeformulär till ett par hundra närstående samt 23 000 dödsfallenkäter till vårdpersonal i Svenska palliativregistret.

Enligt universitetets pressmeddelande pekar resultaten allmänt på hög vårdkvalitet, men ungefär varannan döende upplever smärta, andnöd eller ångest.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan ordinerade injektioner. De visade även att vårdkvaliteten kan förbättras genom att använda instrument för att göra skattningar av smärtan samt att göra munhälsobedömningar.

– Att just bedömning av munhälsan kan ha betydelse hänger sannolikt samman med att man då rent allmänt ägnar patienten extra uppmärksamhet eller att enheterna har en fungerande palliativ vård.

Avhandlingen heter Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonal skattade och berättade erfarenheter, läs mer om den här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-01-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 januari 2018 - 11:04 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår