Bättre stöd behövs efter höftfraktur

Det är viktigt med psykologiskt stöd från vården för att komma igen efter en höftfraktur. Det visar forskning om personer som före frakturen klarade sig själva.

Forskaren har bland annat intervjuat drabbade först på sjukhuset två till fem dagar efter höftfrakturoperationen och sedan hemma i bostaden fyra månader efteråt. 

– Direkt efter operationen hade patienterna en stor tilltro till att de skulle återhämta sig och återgå till tidigare vardag. Men rutinerna på akut ortopedisk vårdavdelning bidrog till att de blev osäkra på om de skulle kunna klara sig själva när de kommit hem. De fick dubbla budskap från personalen där de uppmanades att göra saker själva, men det skulle ske på en tidpunkt som passade personalen, säger sjuksköterskan Berit Gesar som har gjort en doktorsavhandling vid Lunds universitet om återhämtningen efter höftfraktur hos tidigare självständiga personer 65 år och äldre.

Fyra månader efteråt hade några återhämtat sig. Några hade gett upp. De fysiska handikappen påverkade dem psykiskt, och rädslan för att falla igen gjorde att de deltog i färre sociala aktiviteter och hade blivit mer isolerade. 

Tidigare friska och självständiga personer borde kunna återhämta sig, menar forskaren. 

– Betydelsen av psykologiskt stöd under återhämtningstiden kan inte förbises, säger hon.

De som återhämtade sig bäst och som hade mest kämpaglöd var de som hade ett tydligt mål och där målet involverade nära och kära. 

Här kan du läsa avhandlingen » (nytt fönster)

 

Publicerad 2018-08-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 augusti 2018 - 15:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår