Benamputerade lågt prioriterade

Den som får sitt underben amputerat på grund av kärlsjukdom tillhör en lågt prioriterad patientgrupp.

Benamputation kan vara enda räddningen när syretillförseln till benen försämras med svåra smärtor och sår som inte vill läka. Orsaken är oftast åderförkalkning och diabetes. De som till slut måste genomgå detta dramatiska ingrepp är vanligtvis gamla, sköra och multisjuka. Överlevnadsprognosen är låg och rehabiliteringen därför viktig. Men patientgruppen är lågt prioriterad, konstaterar forskaren Ulla Riis Madsen som har disputerat på en avhandling i hälsovetenskap där hon har följt benamputerade danskar under ett år efter operation.

Här har funnits patienter som inte har erbjudits någon träning och rehabilitering alls.

–Att försöka behålla de fysiska funktionerna är avgörande, bara några dagars träning kan göra stor skillnad, säger hon.

De personer som i hennes studier kom igång med träningen hade tjugo gånger större chans att klara av att förflytta sig mellan säng och stol tre veckor efter operationen. Bland dem som inte lyckades med denna förflyttning var orsaken dels ålder, dels brist på träning.

Men om den fysiska förmågan gick ner, så gick livskvaliteten upp, tack vare att smärtan avtog eller försvann och sjukdomskänslan lättade.

Forskningsresultatet går i stort att överföra till svenska förhållanden, enligt forskaren. Hon vill nu se insatser som kan förbättra måendet för benamputerade: rehabilitering med fokus på äldre, träning på förflyttning redan på sjukhuset och en nationell plan för patientgruppen.

– I dag beror alltför mycket på vem du möter och i vilken kommun du bor.

Avhandlingen heter Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation. Läs den här » (nytt fönster)

Läs mer om forskningen bakom de nya avhandlingarna om äldre och åldrande i kommande numret av Äldre i Centrum (utgivning 8 december).


Publicerad 2017-11-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 november 2017 - 16:01 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår