Bestämd bemanning först våren 2015

Socialstyrelsens föreskrifter för särskilda boenden med personer med demenssjukdom träder i kraft den 31 mars 2015.

Äldre i Centrum har tidigare rapporterat » (nytt fönster) att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden inte börjar gälla vid årsskiftet, som det först var tänkt. Föreskrifterna ska i stället träda i kraft den 31 mars 2015, meddelar myndigheten på sin webbplats. Beslutet innebär bara att datumet för ikraftträdandet har flyttats fram, i övrigt är föreskrifterna oförändrade.

Socialstyrelsen uppger också att arbetet med att färdigställa motsvarande föreskrifter för alla särskilda boenden för äldre fortgår. Avsikten är att dessa föreskrifter ska träda i kraft vid samma tidpunkt som föreskrifterna som gäller för särskilda boenden med personer med demenssjukdom.

Publicerad 2013-12-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2013 - 12:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår