Kunskapslyft om demens utvärderas

Nu har de första biståndshandläggarna diplomerats efter genomgången högskolekurs i demenssjukdom. Samtidigt pågår en utvärdering av certifierade demenskunskaper i kommunerna.

Biståndshandläggaren är den första som möter en person med demenssjukdom som behöver stöd och hjälp i vardagen och råder över att omsorgsbesluten blir de bästa, även för anhöriga. Bakom högskolekursen på 7,5 poäng står Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmets högskola.

– Äntligen kommer det finnas biståndshandläggare med fördjupad och viktig kunskap om demenssjukdom. Vi hoppas att fler kommuner runt om i landet vill erbjuda sina biståndshandläggare denna kurs, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

Sedan några år kan biståndshandläggare och andra anställda inom äldreomsorgen även höja sina demenskunskaper i kommuner som har valt att bli Silviacertifierade. Vilken effekt denna certifiering har på det praktiska arbetet i kommunerna och på äldreboenden undersöks nu av Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum.

– Vi följer fyra verksamheter i landet före och efter certifieringen för att bland annat se om arbetssättet ändras, säger utredare Eva Norman vid Äldrecentrum.

– Det kan handla om att duka och arrangera en måltid som är bättre anpassad för personer med demenssjukdom och se över tidsåtgången för insatser inom hemtjänsten eller ledsagning vid olika aktiviteter.

– Eller hur biståndshandläggaren ställer frågor på rätt sätt anpassade för en person med demenssjukdom.

Under nästa år presenteras utredningen i en rapport från Äldrecentrum.

Publicerad 2018-06-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 juni 2018 - 11:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår