Blodförtunnande bra för äldre

Personer i hög ålder har liksom yngre nytta av blodförtunnande läkemedel, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Även om den ansvarige läkaren alltid måste bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till eventuella andra läkemedel, är nyttan av så kallade blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt minst lika stor hos äldre som hos yngre. Detta enligt en ny rapport från SBU. 

Perorala antikoagulantia och trombocythämmare är blodförtunnande läkemedel som används vid flera diagnoser som till exempel förmaksflimmer, hjärtklaffssjukdom, kranskärlssjukdom, blodproppsbildning i vensystemet och för att förebygga återinsjuknande i stroke. Läkemedlen är viktiga och används högt upp i åldrarna, trots att stödet i vetenskapen tidigare har varit osäkert när det gäller nytta och risker för äldre.

Publicerad 2014-11-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 november 2014 - 21:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår