Borås forskar om människan i vården

Sedan i våras har Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. Nu utlyses sex doktorandtjänster till en forskarutbildning. 

Hur kan vårdpersonal kommunicera bättre med äldre människor? Hur ska bedömningar i ambulans bli säkrare? Och vad krävs av chefer inom äldrevård? Det är några av frågeställningarna som de nya doktoranderna ska ta sig an.

– Det är väldigt viktigt med mer forskning inom vårdvetenskap, eftersom samhället står inför en mängd utmaningar inom vården nu, till exempel att vi lever längre och har ett ökat behov av vård, säger Gunilla Carlsson, studierektor för forskarutbildningen.

Målet med forskningen är att göra vården mer mänsklig, säker och trygg för patienter, närstående och personal. Det handlar bland annat om att studera hela vårdkedjan, från hur vård ska ledas och organiseras till hur varje enskild patient eller närstående upplever vården.

Vid Högskolan i Borås har det funnits forskning inom området i mer än 20 år, vilket gör att det finns en erfarna forskare som kan undervisa och handleda i den nya forskarutbildningen.
– Det är ett väldigt stort område och vi har valt ut sex projekt inom särskilt angelägna områden som vi dessutom är extra starka på. Det här är forskning som verkligen kommer att gynna alla, både patienter och vårdpersonal, säger Gunilla Carlsson. 

Ett av projekten ska ta reda på kompetensbehov hos ledare inom den kommunala äldreomsorgen. Det behövs mer kunskap om hur både patienterna och de anhöriga upplever vården och till exempel etiska dilemman. I projektet ska bland annat intervjuer med både personal, patienter och anhöriga göras. I ett annat projekt betonas vikten av samtal och kommunikation vid vårdande. Kommunikation med äldre vid vård i hemmet har visat sig vara en komplex fråga, och här finns ett behov av att ta reda på hur den kommunikativa förmågan hos vårdpersonalen på bästa sätt ska tränas och stärkas. Projektet Bedömning och beslutsfattande inom ambulanssjukvård
hndlar om att patientsäkerheten stärks genom att ambulanssjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på patientens tillstånd. Här ska tidigare fall studeras och därefter ska en patientsäkerhetsintervention utvecklas och senare utvärderas i simuleringsmiljö.

– Det är mycket positivt när vi kan få tillgång till mer forskning och vetenskap så att vi agerar utifrån vad som faktiskt är bäst och inte bara det som vi tror är bäst. Att forskningen sker vid Högskolan i Borås är extra bra för oss, för då kan vi på ett smidigt sätt utveckla vårt samarbete ännu mer, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Publicerad 2017-02-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 februari 2017 - 09:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår