Sjuka äldre behöver bättre brandskydd

Nästan sex av tio som dör i brand hemma är över 65. Med spisvakt och sprinkler kan brandskyddet för sjuka äldre bli bättre enligt forskarna.

Varje år omkommer 80–90 människor i bostadsbränder, trots en uttalad nollvision. Forskare vid bland annat Lunds tekniska högskola, Karlstads universitet och Malmö universitet har under ledning av Brandforsk, Brandskyddsföreningens forskningsförening, kartlagt dessa bränder i landets tre största städer för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB .

Resultatet visar att äldre, ensamma och socialt utsatta löper störst risk att omkomma i brand. Ungefär var tredje dödsbrand beror till exempel på antändning i möbler. Ofta sker det i samband med rökning, och drabbar äldre män, ofta påverkade av alkohol.

Särskilt utsatta är personer som vårdas hemma och de bör därför ha samma säkerhet som om de bodde på särskilt boende, enligt forskarna.

Forskarna föreslår åtgärder som bättre kan skydda särskilt sjuka äldre: spisvakt som automatiskt slår av spisen om den har glömts på, brandsäkra textilier i sängar och kläder samt mobil sprinkler.

MSB och Brandskyddsföreningen står bakom den nationella strategin för stärkt brandskydd och säger i ett pressmeddelande att resultaten kommer att bidra till utvecklingen av det förebyggande arbetet.

Läs en sammanfattning av resultaten här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 oktober 2018 - 11:47 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår