Högre dödlighet med restriktiv transfusion

Chansen till överlevnad efter operation skulle öka om blodtransfusionerna till äldre var mer generösa, men riktlinjer saknas. Det visar en genomgång av forskningen om blodtransfusioner vid blodbrist i samband med operation som har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Äldre personer med blodbrist eller anemi får ofta extra blod efter en operation. Men praxis är att blodtransfusionerna sker restriktivt, vid ett Hb-värde som understiger 80 eller 70 g/L, eftersom tidigare studier har visat att denna lägre transfusionsgräns inte försämrar tillståndet. Enligt SBU har dock dessa studier mest gjorts på yngre patientgrupper som har en större fysiologisk reserv än äldre.

SBU-översikten innehåller en sammanvägd metaanalys av risken för utvalda komplikationer i randomiserade studier som har jämfört olika transfusionsgränser och som helt eller till största delen har inkluderat äldre patienter över 65. Analysen visar på en högre dödlighet bland äldre som har lottats till en lägre gräns.

SBU konstaterar att det saknas specifika riktlinjer för blodtransfusion till patienter över 65 år, trots att denna patientgrupp står för största delen av blodanvändningen. SBU fastslår även att i framtida studier om blodtransfusioner bör resultaten för äldre redovisas separat.

Här kan du läsa SBU:s rapport » (nytt fönster)

Publicerad 2018-08-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 augusti 2018 - 15:24 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår