Bristande kunskap om hudcancer hos äldre

Äldre löper större risk än yngre att drabbas av olika former av hudcancer, melanom. Dessutom är överlevnaden sämre hos de äldre patienterna. Sen diagnos och svagare immunsystem men även kunskapsluckor om karakteristika och tidiga alarmsymptom hos äldre patienter är bidragande faktorer.

Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor i sin senaste rapport. Varannan person som diagnosticeras med melanom finns bland de 20 procent av befolkningen som är över 65 år. Eftersom äldre ofta söker vård i ett sent skede och för en mer avancerad sjukdom är prognosen för överlevnad sämre. Orsaker till detta kan vara en lägre medvetenhet hos äldre men även en sämre förmåga att undersöka sin hud.

– På åldrad hud förekommer ofta många hudförändringar och det kan vara svårt att upptäcka och avgöra när en förändring bör bedömas av en läkare, säger Jan Lapins, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Det finns även biologiska skillnader såsom att cancerceller lättare växer snabbt och angriper och invaderar djupare i vävnaderna vid kroniskt solskadad och åldrad hud med ett svagare immunsystem. Äldre har därför behov av människor i sin omgivning som är uppmärksamma.

– Sannolikt missas melanom på grund av att det saknas tillräcklig utbildning i de karakteristika och tidiga alarmsymptom som gäller för just äldre patienterna. Kunskaperna om tidiga tecken behöver därför spridas både bland vård- och omsorgspersonal men även bland äldre i allmänhet, säger Jan Lapins.

Det handlar till exempel om att olika sorters hudtumörer uppstår hos äldre på andra delar av kroppen än hos yngre och att hudtumörer som kan identifieras i tidiga stadier misstas för åldersrelaterade hudförändringar.

För att vända utvecklingen rekommenderar UV-rådet att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram särskilda solråd riktade till äldre samt arbetar för att sprida kunskaper om att äldre har en högre risk för malignt melanom och därför fortsatt bör skydda sig i solen.

Publicerad 2019-06-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 juni 2019 - 10:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår