Chans till dispens ska öka trafiksäkerheten

Synskadades riksförbund i Kalmar län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Chans till dispens – nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall. 

SRF Kalmar vill med projektet förbättra möjligheterna att få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning. Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika simulatorer och riktiga fordon. Detta ska på så vis öka förutsättningarna att klara testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter.

– Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning, säger Hans Andersson på Arvsfonden.

Projektet är ett led i Arvsfondens nya satsning på äldre med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021. 

– Vi har jobbat med den här tanken i fem år och nu kan vi förverkliga den. Myndigheter, trafikkunniga och flera föreningar är med tillsammans. Jag blev alldeles varm av glädje för Arvsfondens stöd, säger Krister Inde, projektledare, hedersdoktor, synpedagog och själv synskadad.

Publicerad 2018-09-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 september 2018 - 14:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår